DRECHTERLAND -Burgemeester Michiel Pijl heeft op 26 april 8 Koninklijke onderscheidingen uitgedeeld. Onderstaande inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


De heer L.F. Kroon, Loek (Hoogkarspel)


Meneer Loek Kroon is zeer actief als vrijwilliger binnen onze gemeente. Sinds 2003 is hij actief bij het koor Pop4You in Venhuizen als lid van de concertcommissie. Vanaf 2006 is meneer Kroon vrijwilliger bij de educatieve kinderboerderij SKIK in Hoogkarspel. Hier draagt hij zorg voor het onderhoud van de kinderboerderij. Ook is meneer sinds 2010 actief als mantelzorger voor zijn naasten. In 2014 was meneer Loek Kroon vrijwilliger bij Stichting Historische verenging Hoogkarspel-Westwoud.

Mevrouw A. Sjerps-Feller, Annemarie (Oosterleek)


Mevrouw Annemarie Sjerps – Feller is sinds 1990 actief in het kerkje van Stichting Behoud Oosterleker Kerk. Hier is zij aanspreekpunt en coördinator van alle activiteiten in het kerkje. Mevrouw Sjerps-Feller is een verbindster is in het dorp Oosterleek. Zij geeft aandacht, hulp en ondersteuning aan dorpsgenoten die ziek, eenzaam, bejaard zijn. Mede door haar zorg konden oudere alleenstaanden tot het einde van hun leven in hun huis blijven wonen. Mede daarom is zij uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar 2020 in Drechterland.

De heer A. Sluis, Bram (Venhuizen)


Meneer Abraham Sluis is sinds 1973 actief bij volleybalvereniging Madjoe in Enkhuizen. Hier heeft hij onder andere de jeugdcommissie en de jeugd technische commissie opgericht. Sinds 2013 is meneer Sluis voorzitter en heeft hij bijgedragen aan de meerjarige beleidsplannen. Vanaf 2015 is meneer Sluis medeoprichter en voorzitter van de stichting MADhouse Enkhuizen. Ook heeft is hij sinds 2016 actief bij de vereniging ‘Sport Beweegt’. Ook hier is hij medeoprichter en voorzitter.

De heer N.C.M Schipper, Koos (Westwoud)


Meneer Koos schipper is een actief op verschillende vlakken binnen onze gemeente. Zo is hij sinds 1993 bestuurslid en redacteur van Tour de Westwoud. Ook bij voetbalvereniging Woudia bekleedt hij sinds 1995 verschillende functies. In 2007 is meneer Koos Schipper gestart als collectant voor R.-k Kerk St. Martinus in Westwoud. Meneer Koos Schipper is initiatiefnemer van de oprichting van werkgroepen voor het voorbestaan van basisscholen in Westwoud sinds 2008. Sinds 2017 is meneer Schipper redacteur bij ‘De Streker’. Hier schrijft hij maandelijks stukken voor de huis-aan-huiskrant die in 12 dorpen wordt verspreid.

Mevrouw M.A.A Hof-Botman, Marianne (Hoogkarspel)


Mevrouw Marianne Hof-Botman is organisator/coördinator (tot 2019) van en vrijwilliger bij Vakantieweek Noorderkwartier in Schagen. Deze organisatie organiseert jaarlijks een vakantieweek voor mensen met een beperking. Mevrouw Hof-Botman stelde de excursies en het programma op. Ook is Mevrouw Marianne Hof-Botman actief sinds 2016 als vrijwilliger bij het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.

Meneer W.J Reus, Wim (Hoogkarspel)


Meneer Wim Reus heeft in het verleden vele functies bekleedt binnen onze gemeente.
Vanaf 1980 tot 1987 was meneer penningmeester van de voetbalvereniging S.C. Spirit in Hoogkarspel. IN 1983 tot 1992 Was meneer Reus bestuurslid van de Stichting Boekhoudbureau LTB en lid van commissarissen van Accountants- en Belastingadviesbureau LTB BV. Bij de Rabobank in Hoogkarspel was meneer bestuurslid van 2000 tot 2012. Ook is meneer Reus bestuurslid en vrijwilliger geweest bij de Vrijwillige Hulpdienst ‘Help Elkaar’ in Hoogkarspel. Bij de R.K Begrafenisvereniging St. Laurentius was meneer lid van het dragersgilde van 2005 tot 2020. In 2008 tot 2020 was meneer Reus penningmeester en vrijwilliger bij de KBO/Seniorenbond Hoogkarspel. Momenteel is meneer Reus vrijwilliger bij Stichting het Streekpunt in Hoogkarspel en Penningmeester van de Biljartverenging B.Z.N.

Meneer A.H. Krieckaert, André (Hoogkarspel)

(Partner van Ellen Krieckaert-Brieffies)
Meneer André Krieckaert is al jarenlang actief voor de Heilige Laurentiusparochie in Hoogkarspel. In 2003 heeft hij de groep volwassenen-catechese opgericht. Sinds 2016 is hij lid van de pastoraatsgroep en de doopwerkgroep en vanaf 2018 is hij voorzitter van de werkgroep kleurrijke verhalen. Ook op andere vlakken is meneer Krieckaert actief binnen onze gemeente. Zo is meneer Krieckaert sinds 1195 vrijwilliger bij Encouter en sinds 2001 vrijwilliger bij het Instuifkoor in Hoogkarspel. Meneer Krieckaert is vanaf 2017 mantelzorger voor zijn schoonouders, zijn moeder en diverse familieleden en vrienden.

Mevrouw E.C.M Krieckaert-Brieffies, Ellen (Hoogkarspel)

(Partner van André Krieckaert)

Net als haar partner is mevrouw Ellen Krieckaert-Brieffies ook een actief lid bij de Heilige Laurentiusparochie in Hoogkarspel. Van 1992 tot 2001 was mevrouw Krieckaert-Brieffies leider de van gezinsvieringenwerkgroep, In 2001 is mevrouw Krieckaert-Brieffies begonnen als dirigent bij het jongerenkoor Instuifkoor en in 2016 werd zij lid van de doopwerkgroep. Vanaf 2018 is mevrouw Krieckaert-Brieffies notulist geworden bij de werkgroep Kleurrijke verhalen. Naast haar activiteiten bij de Heilige Laurentiusparochie bekleedt mevrouw ook andere activiteiten. Zo was zij van 1980 tot 1990 dirigent bij het jongerenkoor Hemelsbreed in Hoogkarspel. Van 1985 tot 2013 was zij collectecoördinator bij het Reumafonds Nederland. Momenteel is mevrouw Krieckaert-Brieffies sinds 1995 actief als vrijwilliger bij de organisatie Encounter. Net als haar partner is ook mevrouw Krieckaert-Brieffies mantelzorger voor haar schoonmoeder, haar ouders en diverse familieleden en vrienden.