HOOGKARSPEL - Oostelijk West-Friesland was in de midden- en late bronstijd (ca. 1600-800 v. Chr.) een aantrekkelijk woongebied. Eeuwenlang was er nog weinig bekend over de nederzettingen van de Westfriese bronstijdbewoners. Daar kwam halverwege de jaren 60 verandering in toen grootschalige opgravingen ten zuiden van de Streekweg in Hoogkarspel werden uitgevoerd. De resultaten waren spectaculair en uniek. Niet voor niks staan de vondsten en sporen door deze opgravingen vanaf dat moment bekend als die van ‘de Hoogkarspelcultuur’. In december 2018 promoveerde archeoloog Wouter Roessingh aan de Universiteit Leiden op de Westfriese bronstijdnederzettingen. In de jaren 60 en 70 werd dan wel veel gegraven rond Hoogkarspel, Andijk en Bovenkarspel, al die gegevens waren niet of nauwelijks uitgewerkt. Wouter heeft alle omvangrijke bronstijdopgravingen uit het verleden uitgewerkt en gepubliceerd in zijn proefschrift.

Op verzoek van de Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud komt Wouter naar Hoogkarspel om over zijn bevindingen vertellen. In zijn lezing zal hij stilstaan bij de resultaten van zijn onderzoek en daarbij speciale aandacht besteden aan de opgravingen die in Hoogkarspel zijn uitgevoerd. Wouter is werkzaam bij ADC ArcheoProjecten en ook inhoudelijk projectleider van het archeologisch onderzoek in het tracé van de Westfrisiaweg, dat samen met Archol BV werd uitgevoerd. Tijdens zijn lezing, met als titel “De dynamiek van Westfriese nederzettingen in de Bronstijd”, zal hij ook enkele resultaten van dat onderzoek bespreken.

De lezing is op 25 maart 2019, zaal open om 19:30 uur, toegang is gratis en we beginnen om 20:00 uur.