WESTWOUD - Voor de realisatie van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Westwoud is een voorlopig ontwerp vastgesteld. Dit ontwerp wordt nu verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Als alles rond is kan na een aanbestedingstraject naar verwachting in september 2021 de bouw starten.


Waar bestaat de MFA Westwoud uit?
De MFA in Westwoud wordt gevormd door basisschool De Westwijzer, 12 huurappartementen van woningstichting Het Grootslag en een geheel vernieuwde gymzaal. Daarnaast maken ook kinderopvang, stichting Jeugdwerk en dorpshuis De Schalm deel uit van de MFA.

Feedback omwonenden en belangstellenden
In december 2019 werden de eerste schetsen van de MFA, getekend door Nieuweboer Architecten, gepresenteerd aan omwonenden en belangstellenden. De aanwezigen reageerden enthousiast op het ontwerp en gaven verschillende tips. Het merendeel van deze tips zijn verwerkt in het voorlopige ontwerp, dat is opgesteld in samenspraak met alle betrokken partijen.

Inspraakbijeenkomst omwonenden
De direct omwonenden van de MFA ontvangen eind augustus een uitnodiging voor een inspraakbijeenkomst in september 2020. Tijdens deze bijeenkomst worden zij verder geïnformeerd over de ontwikkelingen en worden afspraken gemaakt over de wijze waarop zij betrokken worden in het verdere traject.