VENHUIZEN - Naar verwachting ligt het ontwerp bestemmingsplan voor woningbouwplan de Fruittuin na de zomervakantie ter inzage. In het plan komen koopwoningen voor starters en senioren.

Op het terrein van het voormalige gemeentehuis in Venhuizen is het woningbouwplan De Fruittuin in ontwikkeling. Achter de schermen werkt de ontwikkelaar hard aan de voorbereidingen. De gemeente Drechterland start na de zomer de procedure voor het vaststellen van het bestemmingsplan voor deze locatie.

De gemeente verkocht op 7 juli 2021 het terrein aan ontwikkelcombinatie De Fruittuin B.V.. Deze combinatie bestaat uit DRN vastgoedontwikkeling, NW360 Vastgoedontwikkeling en Henselmans Bouw & ontwikkeling. In De Fruittuin komen koopwoningen voor starters en senioren.

Reacties inwoners

Na de ondertekening van de koopovereenkomst op 7 juli presenteerde de ontwikkelaar het plan aan inwoners in Dorpshuis ‘t Centrum. De reacties betrekt de ontwikkelaar bij de verdere uitwerking van het plan.

Start procedure bestemmingsplan

Afgelopen maanden is door de ontwikkelaar en adviseurs hard gewerkt aan het ontwerp bestemmingsplan en alle bijbehorende onderzoeken. Binnenkort start de bestemmingsplanprocedure. Na publicatie van het bestemmingsplan kan iedereen het bestemmingsplan inzien en hierop reageren.

Uitwerken plan

De ontwikkelaar is ook aan de slag met het verder uitwerken van de Fruittuin. Dit houdt onder ander in het ontwerpen van de gebouwen en het maken van een inrichtingsplan voor het openbaar gebied. Ontwikkelaar Niels van Doorn blikt terug op de planvoorbereiding: “Er is ruim de tijd genomen voor onderzoeken en een zorgvuldige invulling van het bestemmingsplan. Nu binnenkort de bestemmingsplanprocedure gaat lopen, is de uitwerking van het project de volgende stap in het proces.”

Ook wethouder Yvonne Roos is blij dat de bestemminsplanprocedure kan starten. “De uitwerking van dit woningbouwplan wordt in afstemming met verschillende partijen zorgvuldig aangepakt. Er is veel behoefte aan woningen voor starters en senioren. Mooi dat het realiseren van deze woningen weer een stap dichterbij is.”

Planning

Naar verwachting wordt het ontwerp bestemmingsplan na de zomervakantie 2022 ter inzage gelegd. Na deze periode neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan. Voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure en zodra de ontwerpen voor Fruittuin klaar zijn, worden de direct omwonenden hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. Na het vaststellen van het bestemmingsplan volgt het aanvragen van de omgevingsvergunning, de sloop van de gebouwen achter de stolp en start de verkoop van de woningen. De ontwikkelaar verwacht begin 2023 te kunnen starten met de bouw.

Gemeentehuislocatie

De gemeentehuislocatie in Venhuizen bestaat uit de stolp van het voormalige gemeentehuis met het aangrenzende gebouw en het terrein dat daarachter ligt. De stolp is eind 2020 verkocht en heeft inmiddels een nieuwe invulling gekregen met de vestiging van de Regiobank en een Tandartspraktijk Drechterland. De rest van het gebouw wordt gesloopt en is met het achterliggende terrein bestemd voor woningbouw.