SCHELLINKHOUT - Het woningbouwplan op de voormalige sportvelden in Schellinkhout krijgt steeds meer vorm. Het college van Drechterland stelt in oktober een aangepast stedenbouwkundig plan aan de raad voor. Een plan met daarin 61 woningen voor verschillende doelgroepen. Na instemming van de raad gaat de bestemmingsplanprocedure verder en kan gezocht worden naar een ontwikkelaar voor een deel van de woningen.

Mix van woningen


Het plan dat op 9 oktober tijdens de rondetafelgesprekken (RTG) en op 30 oktober tijdens de raadsvergadering wordt besproken bestaat uit 61 woningen. Daarbij gaat het om 15 sociale huurwoningen, 13 betaalbare koopwoningen (tot €344.250), 10 middeldure koopwoningen (tot €486.000) en 23 dure koopwoningen (vanaf €486.000). De laatste categorie zijn de twee-onder-een-kappen en vrije kavels. Door woningen aan te bieden in verschillende prijscategorieën en voor verschillende doelgroepen draagt het bij aan het vitaal houden van het dorp Schellinkhout.

Locatie

De gemeente Drechterland is de eigenaar van de gronden aan de Havenweg in Schellinkhout. Nadat enkele jaren geleden de voetbalvereniging aangaf in de nabije toekomst te stoppen, kwam deze locatie in beeld als mogelijkheid om binnen bestaand stedelijk gebied woningen te bouwen. In april 2019 nam de raad het eerste besluit om op deze locatie woningbouw mogelijk te maken. Vanaf dat moment is er verder onderzoek gedaan naar de woningbouwbehoefte en zijn er een aantal bijeenkomsten voor omwonenden en geïnteresseerden georganiseerd. Ook zijn er verschillende voorbereidende onderzoeken, zoals verkeers- en bodemonderzoeken, uitgevoerd.

Verschillende plannen

In januari 2022 stemde de raad in met het eerste concept stedenbouwkundig plan. Daarna zijn er wijzigingen geweest op het beleid rondom spuitzones en is het woonprogramma 2022-2025 vastgesteld. Daarom ligt er nu een gewijzigd stedenbouwkundig plan voor. Wethouder Marcel ten Have: “de laatste bijeenkomst in juni 2023 gaf een duidelijk beeld over hoe betrokken de inwoners zijn en hoe groot de wens voor woningen in Schellinkhout is. Ik hoop dat we snel door kunnen met het verder ontwikkelen van dit plan.”

Vervolg

Geïnteresseerden kunnen de RTG en raadsvergadering bijwonen in de Raadzaal van het gemeentehuis van Drechterland, Raadhuisplein 1 in Hoogkarspel. Beide bijeenkomsten (op 9 en 30 oktober) starten om 20.00 uur. Ook is het mogelijk om de vergaderingen online mee- of terug te luisteren. Dit kan via https://drechterland.notubiz.nl/. Na een positief besluit door de raad, volgt in 2024 de vaststelling van het ontwerp-bestemmingsplan en de zoektocht naar een ontwikkelaar. Daarna wordt de locatie gereed (bouwrijp) gemaakt, zodat gestart kan worden met de bouw van de woningen. In het plan zit ook een speeltuin die door middel van participatie met de toekomstige bewoners en de buurt wordt ingevuld.

Meer informatie Alle informatie over dit project is ook terug te vinden op de projectpagina van de gemeente Drechterland via https://www.drechterland.nl/projecten/woningbouwsportveldenschellinkhout/.