DRECHTERLAND - Tijdens de Algemene Gelegenheid 2021 maandag, reikte burgemeester Michiel Pijl persoonlijk de volgende 4 Koninklijke onderscheidingen uit aan mevrouw Afra Maria (Afra) Dekker-Botman (Venhuizen), de heer Petrus Adrianus (Patrick) de Boer (Westwoud), mevrouw Maria Alida (Riet) Boon-van der Jagt (Hoogkarspel) en mevrouw Wilhelmina Frederika Maria (Willy) Roozendaal-Degeling (Hoogkarspel).


Vier genoemden worden onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Eduard (Eddy) Neter (Schellinkhout) ontvangt zijn onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje Nassau, bij de gemeente Amstelveen. Tegelijk met 4 andere medebestuursleden van Stichting Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers wordt deze uitgereikt door de burgemeester van de gemeente Amstelveen.

De heer Gerrit Klaver is na het besluit voor een Koninklijke Onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, en voor de uitreiking, overleden. De heer Gerrit Klaver overleed op 7 februari 2021. Zijn weduwe, mevrouw Klaver-Koolhaas, heeft de oorkonde op 23 februari 2021 in ontvangst genomen. Een lintje blijft eigendom van de staat, maar moet weer worden ingeleverd bij de staat na overlijden. Daarom werd niet het lintje, maar alleen de oorkonde uitgereikt.

Informatie Decorandi 2021


U treft onderaan dit bericht de informatie aan over de te onderscheiden personen.

 • Mevrouw Afra Maria (Afra) Dekker-Botman, wonende te Venhuizen

Mevrouw Afra Maria Dekker-Botman, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1984 - 2004 bestuurslid van en vrijwilliger bij het Driebankoor te Venhuizen. Betrokkene maakte deel uit van de evenementencommissie

2000 - heden bestuurslid van het Lucaskoor/Parochie St. Lucas te Venhuizen. Betrokkene fungeert als dirigent en zet zich in voor de liturgische vieringen

2008 - heden bestuurslid van en vrijwilliger bij het Koor Wijdeklanken. Betrokkene fungeert als dirigent. Daarnaast verricht zij hand-en-spandiensten en maakt zij de kopieën.

Mevrouw Afra Maria Dekker-Botman ontving de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • De heer Petrus Adrianus (Patrick) de Boer, wonende te Westwoud

De heer Petrus Adrianus de Boer, ontplooide/ontplooit onder meer de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 1995 - 2014 comitélid en voorzitter (1999-2014) van het Ouwedikker Kermis/Landfeest Comité te Westwoud
 • 2008 - heden bestuurslid van en vrijwilliger bij de Voetbalvereniging Woudia te Westwoud. Hij is betrokken bij het beheer van de accommodatie en voert overleg met de gemeente. Tevens fungeert hij als coach en ondersteunt hij jeugdactiviteiten.
 • 2011 - 2015 initiatiefnemer van en vrijwilliger bij de Stichting Huttendorp Westwoud 'Huttenwoud'. Hij voerde overleg met de gemeente, tekende de plattegronden en vroeg de vergunning aan. Bovendien was hij op het evenement zelf ook aan de slag.
 • 2014 - heden voorzitter van de Stichting Jeugdwerk Westwoud. Hij is onder meer bezig met het vinden van een nieuwe plek voor de jeugdgroepen.

De heer Petrus Adrianus de Boer ontving de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Mevrouw Maria Alida (Riet) Boon-van der Jagt, wonende te Hoogkarspel

Mevrouw Maria Alida Boon-van der Jagt, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 1989 - heden vrijwilliger bij de Parochie H. Laurentius te Hoogkarspel. Betrokkene fungeert als wijkcontactpersoon. Daarnaast ondersteunt zij de jaarlijkse actie kerkbalans en de kerkenveiling.
 • 1995 - heden bestuurslid en voorzitter van de Uitvaartvereniging St. Laurentius. Decoranda is betrokken bij alle activiteiten betreffende besluitvorming.
 • 1998 - 2018 vrijwilliger bij Parlan Jeugdhulp Hoorn. Betrokkene fungeerde als jongerencoach. Zij coachte op zaken als: opleiding/studie, relaties & communicatie en persoonlijke verzorging & voeding.
 • 2010 - 2020 vrijwilliger bij het Rode kruis. Betrokkene zet zich in voor de vaarweek Henri Dunant als regiocoördinator.
 • 2015 - heden vrijwilliger bij de Basisschool Het Kerspel. Betrokkene fungeert als voorleesoma in groep vier.
 • 2017 - heden mantelzorger voor haar schoonzoon en kleinkinderen. Toen haar dochter is overleden bleven haar schoonzoon (met lichamelijke beperkingen) en kleinkinderen achter. Zij zorgt mede voor de kinderen, verricht huishoudelijke taken en kookt.

Mevrouw Maria Alida Boon-van der Jagt ontving de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Mevrouw Wilhelmina Frederika Maria (Willy) Roozendaal-Degeling, wonende te Hoogkarspel

Mevrouw Wilhelmina Frederika Maria Roozendaal-Degeling heeft vanaf jonge leeftijd voor het gezin gezorgd in verband met de ziekte van haar moeder. Nadat de kinderen uit huis waren, is zij voor haar vader en moeder blijven zorgen, inclusief een thuiswonende zoon, voor wie zij is blijven zorgen na het overlijden van haar ouders.

Daarnaast ontplooide/ontplooit zij de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 1983 - 1996/2019 ondersteuner van haar alleenstaande buurvrouw. Betrokkene bracht meerdere keren per dag een bezoek om te kijken of het goed ging. In 1996 hielp zij haar buurvrouw verhuizen naar een woonzorgcentrum en tot diens overlijden heeft zij haar bijgestaan, o.a. bij doktersafspraken.
 • 1990 - 2015 vrijwilliger bij de voetbalvereniging SC Spirit te Hoogkarspel. Betrokkene bezorgde het clubblad.
 • 1999 - november 2016 mantelzorger voor haar alleenstaande broer, die zij verzorgde tot zijn verhuizing in 2016 naar een verpleeghuis. Een aantal weken na zijn verhuizing is hij overleden. Zij verzorgde hem, hield het huis schoon, kookte een aantal dagen per week voor hem en begeleidde hem bij medische afspraken. De laatste weken in het verpleeghuis heeft zij hem bijgestaan en de professionele zorg ontlast.
 • 2017 - heden ondersteuner van haar broer, waarbij dementie is geconstateerd. Betrokkene bezoekt hem eens per week, ook sinds hij in 2018 is verhuisd naar een woonzorgcentrum. Daarnaast begeleidt zij hem naar afspraken met artsen en ondersteunt hem waar nodig
 • Sinds kort is ook haar derde broer ernstig ziek en is genezing niet meer mogelijk. Betrokkene steunt en helpt hem waar zij kan.
 • Daarnaast collecteerde zij voor het KWF (1990-2015)

Mevrouw Wilhelmina Frederika Maria Roozendaal-Degeling kreeg de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • De heer Eduard (Eddy) Neter, wonende te Schellinkhout

De heer Eduard Neter, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 1997 - heden penningmeester, secretaris en bestuurslid van de Stichting Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers. De stichting zet zich in voor herstelbetalingen en/of tegemoetkomingen. Betrokkene fungeert als hoofdredacteur, corrector en auteur van de papieren krant. Daarnaast zet hij zich in voor het bijhouden van de website. Voorts verzorgt hij de administratie van het Gettopensioen en het aanvragen van de formulieren
 • 2001 - 2019 voorzitter van de Belangenvereniging en de Stichting Villapark De Witte Hoeve te Schellinkhout. Betrokkene behartigde de belangen van de bewoners. Hij neemt het voortouw in het raadplegen van de juridische wegen en de inzet van specialisten
 • De heer Eduard Neter kwalificeert als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’. Gelet op de aard, duur en uitstraling van genoemde activiteiten ontvangt de heer Eduard Neter de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau in de gemeente Amstelveen.

De heer Gerrit Klaver is op 7 februari 2021 overleden. Mevrouw Klaver-Koolhaas, de weduwe, nam op 23 februari 2021 de oorkonde in ontvangst.

 • De heer Klaver was sinds 1971 bestuurslid (1973-1980) van en vrijwilliger bij de Omnisportvereniging A.S.V. '55 te Venhuizen. Betrokkene zette zich in voor het onderhoud van het sportpark. Daarnaast was hij lid van de accommodatiecommissie en fungeerde hij als lijntrekker.
 • Was sinds 1976 vrijwilliger bij het NIVON (Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk), natuurvrienden Koos Vorrinkhuis te Lage Vuursche. Betrokkene verrichtte hand-en-spandiensten en gaf leiding aan de werkers bij het natuurvriendenhuis.
 • Was sinds 1998 medeoprichter van en vrijwilliger bij de Volkstuinvereniging Venhuizen
 • Was sinds 2011 koster bij de Protestantse Gemeente Zuiderkogge te Venhuizen. Betrokkene droeg o.a. zorg voor het onderhoud van het kerkgebouw en zette zich in voor de nevenactiviteiten die in de kerk worden georganiseerd.