OOSTERBLOKKER - Dinsdagmiddag 6 april werd Oosterblokker opgeschrikt door een incident waarbij een leiding van N.V. Nederlandse Gasunie inwendig beschadigd raakte bij werkzaamheden.


Hierdoor moest het in de leiding aanwezige gas per direct afgeblazen worden om de druk van de leiding te verminderen. Dit afblazen ging gepaard met een krachtig geluid en mogelijk de verspreiding van het typische ‘gasluchtje’. Gasunie snapt dat het incident grote impact heeft gehad op de omwonenden en wil u daarom op de hoogte brengen van het vervolg van de werkzaamheden.

Werkzaamheden t/m juni: vaker afblazen
De werkzaamheden duren nog tot en met juni. De komende tijd zal Gasunie gepland, maar ook ongepland gas afgeblazen. Het afblazen van gas is een standaardprocedure bij dergelijke werkzaamheden. Gasunie zal het afblazen zo veel mogelijk uitvoeren bij haar locatie in Zwaag, maar sluit niet uit dat er af en toe kleine hoeveelheden restgas kortstondig worden afgeblazen bij de werklocatie in Oosterblokker. De eerstvolgende afblaasmomenten staan gepland voor 12 april en 11 mei. Afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden, kan het afblazen een tot enkele dagen eerder of later plaatsvinden.

Meer informatie
Heeft u vragen over de werkzaamheden, de gasleiding of het incident? Neemt u dan contact op met Gasunie per e-mail, omgevingsloket@gasunie.nl of bel naar 050 521 1800. Vertel dat het gaat om de werkzaamheden bij Oosterblokker, zodat u direct wordt doorverbonden naar de juiste persoon.