HOOGKARSPEL - Wandelaars moeten nog even geduld hebben voordat ze gebruik kunnen maken van het nieuwe wandelpad tussen Westwoud en Hoogkarspel. Als gevolg van het, wettelijk vereiste, onderzoek naar natuurwaarden is de verlenging van het Cor Schipperpad van Westwoud naar Hoogkarspel vertraagd. Tijdens het onderzoek zijn beschermde diersoorten waargenomen. Dit betekent dat de werkzaamheden pas na het broedseizoen kunnen worden hervat.

Wandelverbinding
Het huidige Cor Schipperpad, vernoemd naar een verzetsheld uit Westwoud, is in 2018 aangelegd. Dit wandelpad loopt langs het spoor van het Dokter Singelenbergpad tot het Landpad in Westwoud. Het nieuwe wandelpad zal vanaf het Landpad doorlopen tot de woonwijk Reigersborg Zuid V in Hoogkarspel. Ook dit pad zal worden vernoemd naar een verzetsheld, de gelijknamige Cor Schipper uit Hoogkarspel. Het pad is een zeer welkome en veilige verbetering voor wandelaars, die graag gebruik maken van het regionale wandelnetwerk. Voor de uitvoering heeft de gemeente Drechterland reeds €210.000 beschikbaar gesteld, waarvan €96.000 wordt gesubsidieerd door de Provincie Noord-Holland.

Beschermde diersoorten Voorafgaand de aanleg van het wandelpad bleek uit de verplichte quickscan dat er mogelijk beschermde diersoorten in het plangebied van het Cor Schipperpad aanwezig zijn. Om te bepalen of dit het geval is, zijn er zes wildcamera’s geplaatst. Van januari tot april 2022 hebben deze wildcamera’s in het plangebied gestaan. Op de beelden is te zien dat er veel dieren in het gebied leven, waaronder diverse vogelsoorten. Ook zijn er een bunzing en een wezel waargenomen. Zowel de bunzing als de wezel zijn nationaal beschermde diersoorten. Hierdoor is het niet toegestaan om tijdens het broedseizoen (van maart tot en met september) werkzaamheden uit te voeren. Op dat moment kunnen de essentiële rust- en verblijfplaatsen van deze dieren worden weggenomen. Om de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren moet een ontheffing op de Wet Natuurbescherming worden verleend. Daarna kan de aanleg van het pad weer worden hervat. Naar verwachting zal dit eind 2022 zijn.