DRECHTERLAND - Om het vrachtverkeer in de kernen van Oosterblokker, Westwoud en Hoogkarspel terug te dringen heeft het college van B&W afgelopen maart een definitief verkeersbesluit vastgesteld. Dit betreft een geslotenverklaring voor het vrachtverkeer op drie wegen binnen de gemeente Drechterland: de Boekert in Oosterblokker, Dr. Wijtemalaan in Westwoud en de Nieuweweg in Hoogkarspel. Inmiddels is duidelijk dat landbouwvoertuigen niet onder dit verkeersbesluit vallen en agrarische bedrijven geen verzoek tot ontheffing hoeven in te dienen.

Verzoek om ontheffing
De uitleg voor een geslotenverklaring voor vrachtverkeer is als volgt: ‘een geslotenverklaring voor motorvoertuigen, niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3.500 kg’. Door deze uitleg waren meerdere agrarische bedrijven binnen onze gemeente in de veronderstelling dat hun landbouwvoertuigen hier ook onder vallen. Zij hebben daarom bij de gemeente een verzoek voor ontheffing ingediend.

Nader onderzoek landbouwverkeer
Na ontvangst van meerdere ontheffingsverzoeken voor landbouwverkeer, hebben wij de uitwerking van de geslotenverklaring nader onderzocht. Hieruit blijkt dat het niet nodig is een ontheffing te verlenen voor landbouwverkeer. Wethouder Marcel ten Have legt dit uit: “Landbouwvoertuigen behoren volgens de formele voertuigencategorisering niet tot de vrachtauto’s en zijn dus uitgesloten van het bestaande vrachtautoverbod. Aan alle indieners van een ontheffingsaanvraag delen we mee dat de aanvraag niet wordt verleend omdat het verbod niet voor landbouwvoertuigen geldt.”

Vervolg
Het vrachtautoverbod wordt in de laatste drie maanden van dit jaar geëvalueerd.