HOOGKARSPEL - Gemeente Drechterland heeft afgelopen maanden meerdere scenario’s laten uitwerken voor energiebesparende maatregelen voor zwembad Het Streekbad en voetbalvereniging Spirit. Op basis daarvan wil het college in december een voorkeursscenario voorleggen aan de gemeenteraad.

Met het plan wordt Het Streekbad aardgasvrij. De basis van het plan bestaat uit een warmte-opweksysteem: een zonnewarmtesysteem met zonnecollectoren, een lucht-waterwarmtepomp en zonnepanelen. Er is ook voorzien dat een koppeling wordt gemaakt met voetbalvereniging Spirit, die gebruik kan maken van de opgewekte warmte. Het zwembad heeft alleen in (een deel van) het voorjaar en zomer warmte nodig en de voetbalvereniging kan dan in de winterperiode en een deel van het voor- en najaar de warmte gebruiken. Tevens is er onderzoek gedaan naar het verduurzamen van de waterzuiveringsinstallatie van Het Streekbad en de toepassing van een ozonfilteringsysteem om het chloorgehalte naar beneden te brengen: dit maakt ook deel uit van het voorstel aan de raad. Wethouder Fione de Vos-Janssen (duurzaamheid) kijkt uit naar de volgende fase van het proces: “Ik ben erg blij dat er nu een plan ligt dat -als het allemaal lukt natuurlijk- niet alleen Het Streekbad maar ook voetbalvereniging Spirit verder brengt. Beiden zijn belangrijk voor onze inwoners als het gaat om sport, beweging en elkaar ontmoeten. Dat we dit kunnen ondersteunen met een flinke slag op het gebied van verduurzaming vind ik een prachtige stap!”

Planning aanbesteding en uitvoering

Na goedkeuring van de raad zou begin volgend jaar gestart kunnen worden met de aanbesteding van de werkzaamheden. Daarna zou de uitvoering van het plan na het zwembadseizoen van 2024 plaats kunnen vinden. Naar verwachting kan het zwembad dan vanaf 2025 met de nieuwe installatie en de warmte van de zon worden verwarmd.

De gemeente zal als eigenaar van het zwembad de kosten voor deze verduurzaming dragen. Een groot deel van de kosten worden door deze energiebesparende maatregelen terugverdiend omdat er geen aardgas meer nodig is. Voor de uitvoering zal subsidie worden aangevraagd: momenteel wordt onderzocht welke mogelijkheden daarvoor zijn.