VENHUIZEN/HOOGKARSPEL - Het college van B&W heeft besloten om een nieuwe locatie te zoeken voor het pannaveld aan het Padland in Venhuizen. Na verwijdering van het pannaveld, wordt in overleg met de naastgelegen school (obs ’t Padland) en de buurt gezamenlijk naar een andere plek gezocht.

Diverse gesprekken
Het pannaveld aan het Padland in Venhuizen is in 2017 in gebruik genomen. Inmiddels is het een plek waar door de naastgelegen school en jeugd uit de buurt veel gebruik van wordt gemaakt. Vanaf 2020 is meermaals bij de gemeente aangegeven dat omwonenden veel (geluids-)overlast ervaarden door de gebruikers van het veld. Begin dit jaar is, mede op advies van de gemeenteraad, een mediationtraject gestart. Tijdens zo’n traject vinden er gesprekken plaats met een mediator (onafhankelijke gespreksleider), met als doel om gezamenlijk tot afspraken te komen en deze vast te leggen in een overeenkomst.

Besluit tot verwijdering
Bij de start van de mediation is de keuze gemaakt om tijdens het proces geen inhoudelijke mededelingen te doen. De mediation is inmiddels beëindigd. Wethouder Simone Visser-Botman, namens het college van B&W: “Wij vinden het heel jammer dat het zo is gelopen. Het college heeft besloten om alvast over te gaan tot het verwijderen van het pannaveld. Door dit besluit is de verwijdering van het pannaveld losgekoppeld van het overleg over het vinden van een andere locatie. Wij willen dat namelijk in overleg met zowel de school als de buurt doen.’’

Vervolg
De gesprekken zullen na de zomervakantie plaatsvinden. Naar verwachting zal het daadwerkelijk verwijderen van het veld in het najaar plaatsvinden. Voor de kosten van de verplaatsing wordt t.z.t. aan de gemeenteraad gevraagd om hier financiële middelen voor beschikbaar te stellen.