VENHUIZEN - Het college van B&W in Drechterland heeft recent een brief naar alle omwonenden van het pannaveld aan het Padland in Venhuizen verstuurd. Vandaag verschijnt er een nieuwsbericht op de gemeentelijke website, en wordt de raad geïnformeerd. Hiermee wil het college meer duidelijkheid bieden over de toekomst van het pannaveld in Venhuizen, om vervolgens samen met de betrokkenen op zoek te gaan naar een duurzame oplossing.

Eerder collegebesluit
Eind augustus 2022 heeft het college van B&W aangekondigd om het pannaveld aan het Padland in Venhuizen te verwijderen en aan de raad voor te stellen om het veld te verplaatsen naar een andere locatie. Het verwijderen van de gewaardeerde speellocatie was voor het college een lastig, maar juridisch onontkoombaar besluit. Tijdens een overleg met de school en de buurt kwam er naar voren dat er mogelijk sprake is van een breder overlastprobleem. Omdat dit om nader onderzoek vraagt was het op deze avond nog niet mogelijk om gezamenlijk naar een nieuwe locatie te zoeken. Daarom heeft het college aan de raad gevraagd om het raadsvoorstel weer van de agenda van de raadsvergadering eind oktober te halen. Daarmee bleef het collegebesluit om het pannaveld te verwijderen ongewijzigd, maar is de daadwerkelijke verplaatsing uitgesteld. Dit maakt het mogelijk om eerst de geschetste overlast in beeld te krijgen, en daarna op zoek te gaan naar een structurele verbetering voor alle betrokkenen. Vervolgens kan gezocht worden naar een passende nieuwe plek.

Overlast in beeld brengen
De gemeente is gestart met het in beeld brengen van de geschetste overlast. Dit doen we door alle bij ons bekende meldingen in kaart te brengen en in gesprek te gaan met de politie en onze jongerenwerker. In de komende weken wordt een aantal omwonenden uitgenodigd voor een 1-op-1 gesprek om hun ervaringen voor wat betreft de overlast te delen. Op 15 december volgt een nieuwe bewonersavond. Hier worden alle opgehaalde resultaten gedeeld, en verdere vervolgstappen besproken.

Nieuw voorstel naar de raad
Het college zal op een later moment een nieuw voorstel aan de raad doen. Op wat voor termijn dat voorstel komt en hoe het eruit zal zien, is mede afhankelijk van welke vervolgstappen er tijdens de volgende bewonersavond worden afgesproken. Ondertussen heeft het college op 22 november een besluit genomen op de ingediende bezwaren tegen de eerdere afwijzing van het handhavingsverzoek. Onderdeel van dit besluit is de verplaatsing van het pannaveld voor 1 mei 2023. Dit besluit moest genomen worden omdat de bezwaartermijn van het handhavingsverzoek afliep.