DRECHTERLAND/ENKHUIZEN/STEDE BROEC - Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een eenmalige subsidie toegekend voor het verbeteren en ontwikkelen van bibliotheken in Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen.

Deze subsidie draagt bij aan de verbetering van de maatschappelijke kansen voor iedereen en past bij een inclusieve samenleving. Stichting Westfriese Bibliotheken (WFB) wil hiermee de bibliotheekvoorzieningen in de regio versterken. De komende jaren staan in het teken van uitbreiding van de programma's en activiteiten, het optimaliseren van de collecties en het vergroten van de samenwerking met partners. Het totale te besteden bedrag is € 442.000 euro.

Leesplezier stimuleren

Bibliotheken spelen een centrale rol in het bevorderen van een geletterde samenleving en het versterken van de gemeenschap. Alle bibliotheken willen langer open zijn. Er komt een nog breder scala aan programma's en activiteiten. Deze zijn gericht op het bevorderen van digitale vaardigheden, het stimuleren van leesplezier bij kinderen en volwassenen en het bieden van ondersteuning aan gezinnen en jongeren.

In Venhuizen (Drechterland) komt bovendien een gezinsaanpak voor laaggeletterdheid en culturele activiteiten. Ook worden (huis)werkplekken ingericht. In Stede Broec is één van de doelen om de ingang aan te passen, waardoor de bibliotheek meer opvalt en dus beter te vinden is.