HOOGKARSPEL - Het college van Burgemeesters & Wethouders heeft besloten om - in beginsel - medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van een bloembollenbedrijf naar woningbouw in Hoogkarspel. Hierbij gaat het om een initiatief om woningen te bouwen op de locatie van het huidige bedrijf aan de Kerspelweg 7. De volgende stap is het ondertekenen van een anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente.


Opzet van het plan

Voor omwonenden en belangstellenden is op 10 mei jl. een inloopavond gehouden. Het plan is op basis van deze participatie aangepast en recent bij ons ingediend door projectontwikkelaar STED Development B.V. Het plan bestaat uit 92 woningen en omvat sociale huurwoningen, rijwoningen, beneden-/bovenwoningen voor starters en senioren, 2 onder 1 kap woningen, levensloopbestendige woningen en vrije kavels. Er wordt voldaan aan de recent getekende Woondeal 2.0 Noord-Holland Noord. Hierin hebben gemeenten onder andere afgesproken om ervoor te zorgen dat in de toekomst 30% van het totaal aantal woningen bestaat uit sociale huurwoningen. Daarnaast moet minimaal 65% van een nieuwbouwprogramma ‘betaalbaar’ zijn. Voor het deel koopwoningen gaat het om woningen tot een verkoopprijs van € 355.000,- V.O.N. (gelijk aan de NHG-grens uit 2022).

Woningnood

Wethouder Marcel ten Have laat namens het college weten ‘’enthousiast te zijn over het initiatief. Zoals we bij aanvang van de collegeperiode al hebben benoemd, is de noodzaak hoog om in alle kernen van onze mooie gemeente woningen te bouwen. Daarom ondersteunen wij initiatieven zoals deze ook van harte. De initiatiefnemer heeft al vroeg de participatie opgestart door de buurt te betrekken bij de plannen. Ook voldoet het plan aan de Woondeal en is er sprake van een geschikte ligging. En niet onbelangrijk: ook met de verkeersafwikkeling wordt rekening gehouden.’’

Vervolg

Na het ondertekenen van de anterieure overeenkomst tussen STED Development B.V. en de gemeente Drechterland, wordt de omgevingsplanprocedure opgestart. Verwacht wordt dat de gemeenteraad in het derde kwartaal van 2024 een besluit kan nemen over het omgevingsplan. Het doel is om medio 2025 te starten met de bouw.