DRECHTERLAND - De gemeente Drechterland wil van haar inwoners weten hoe zij de democratie ervaren in de gemeente. Is er genoeg draagvlak voor besluiten en hebben inwoners voldoende mogelijkheid voor inspraak? Om dit te toetsen zet de gemeente een Quick Scan Lokale Democratie in. Een online vragenlijst om de beleving van de democratie in Drechterland te meten.

Deze vragenlijst staat vanaf 1 oktober op de website: www.drechterland.nl en kan iedereen invullen. Niet alleen inwoners, ook raadsleden, collegeleden en ambtenaren doen mee. Zo wordt er vanuit meerdere kanten een visie gegeven op het democratisch krachtenveld van de gemeente Drechterland.

Burgemeester Michiel Pijl: “Wij zijn erg ambitieus op het gebied van democratie en willen het maximale doen om te kunnen verbeteren op dit onderwerp. Het is een speerpunt uit ons collegeprogramma. Toen we via ‘Democratie in actie’ de kans kregen om aan te sluiten, was er dan ook geen twijfel. We hopen nog meer inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van onze inwoners zodat we hier in de toekomst nog beter op kunnen inspelen. Uiteraard in samenwerking met de organisatie en de gemeenteraad.”

De vragenlijst staat vanaf 1 oktober drie weken op de gemeentelijke website www.drechterland.nl.
De antwoorden worden anoniem verwerkt in een rapport. Het rapport vormt de basis om te werken aan een nog vitalere, lokale democratie. De verwachting is dat deze aan het eind van het jaar beschikbaar is.