HOOGKARSPEL - In de vergadering van 27 september heeft de gemeenteraad ingestemd met de aanbeveling tot herbenoeming van Michiel Pijl tot burgemeester van Drechterland. De heer Pijl, had eerder al te kennen gegeven voor herbenoeming als burgemeester in aanmerking te willen komen. De nieuwe benoemingsperiode van zes jaar gaat 23 maart 2022 in.

Unaniem besluit

Een door de raad ingestelde vertrouwenscommissie heeft de aanbeveling voorbereid. De profielschets uit 2015 voor het werven en selecteren van de burgemeester diende daarbij als toetsingskader. De eigen bevindingen van de commissie zijn ook in de afweging meegenomen.

De commissie heeft beoordeeld of de burgemeester bij de uitoefening van het ambt voldoende invulling heeft gegeven aan het geldend profiel. Ook heeft de burgemeester zelf aangegeven hoe hij aankijkt tegen zijn functioneren.

Aanbeveling
Dit heeft geresulteerd in een unaniem positief besluit voor de aanbeveling tot herbenoeming. De heer Pijl wordt, door tussenkomst van de commissaris van de Koning in Noord-Holland, bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanbevolen voor herbenoeming tot burgemeester van Drechterland.

De heer J.C.N. Wagenaar, voorzitter van de vertrouwenscommissie: “De commissie is blij met onze burgemeester. Als Drechterland mogen we in onze handen knijpen met een burgervader zoals dhr. Pijl. Mooi dat hij voor een nieuwe termijn gaat.”

Burgemeester Michiel Pijl: “Ik dank de gemeenteraad voor het vertrouwen en zie het als een grote eer om burgemeester van Drechterland te mogen blijven. Ik kijk ernaar uit om ook de komende jaren aan de slag te gaan, met én voor de inwoners van Drechterland.”