VENHUIZEN/SCHELLINKHOUT - De gemeenteraad heeft op donderdag 25 april de plannen voor de ontwikkeling van centrumplan Venhuizen en dorpscentrum Schellinkhout vastgesteld. Vanuit het burgerparticipatie project Vitale dorpen zijn met de inbreng van inwoners en samenwerking met de gemeente plannen voor beide dorpscentra tot stand gekomen.

Ontwikkeling dorpscentrum Schellinkhout
Belangrijkste onderdelen in het ontwikkelplan zijn het nieuwe dorpshuis en woningbouw. In Schellinkhout is er behoefte aan nieuwe woningen met als locatie de voetbalvelden in beeld. Na het opheffen van de voetbalvereniging worden de voetbalvelden na het volgende seizoen niet meer gebruikt. Op de plek van het huidige dorpshuis komen een nieuw dorpshuis, een zaal voor binnensporten en appartementen. Achter de school wil de gemeente een terrein voor buitensporten maken. Hoe de omgeving van de school er straks uit moet zien, wordt door de school en de gemeente gezamenlijk uitgewerkt.

Plan van aanpak Centrumplan Venhuizen
Woningbouw is ook in Venhuizen een van de belangrijke onderdelen binnen de herinrichting van het centrum in Venhuizen. Het voormalige gemeentehuis, in combinatie met het gebied achter de Roode Leeuw, is daarvoor een geschikte locatie. Voor het voormalige jeugdgebouw het Skitteljacht wordt eerst onderzocht of dit gebouw nodig is als extra locatie voor de naast gelegen school. Is dit niet het geval dan gaat de voorkeur uit naar een gemeenschappelijke functie.

Vervolgstappen
Aan de uitwerking van het ontwikkelplan Schellinkhout en het maken van een ontwikkelplan voor het centrum van Venhuizen wordt de komende maanden gewerkt. Hierbij zal de gemeente ook de inwoners betrekken. Binnenkort leest u hierover meer.