HEM - Op woensdag 15 april werd een overeenkomst getekend tussen de gemeente en projectontwikkelaar USP Vastgoed waarin afspraken zijn vastgelegd over het te ontwikkelen woningbouwplan aan de Marktweg 22 in Hem, dat de naam ‘De Overhaal’ heeft gekregen. Op de locatie van APK keuringsstation Besseling, zullen in 2021 circa 34 woningen verrijzen in verschillende woningtypes.

Grote behoefte aan woningbouw

USP Vastgoed heeft de eigendomsrechten verworven van de locatie APK Keuringsstation Besseling. Het bestaande garagebedrijf zal plaats maken voor woningbouw. Groot was de belangstelling op de informatieavond die op 9 december 2019 werd gehouden in het Dorpshuis in Venhuizen. Tijdens deze avond kregen de circa 80 geïnteresseerden en omwonenden uitleg over het huidige bestemmingsplan en de bebouwingsmogelijkheden, alsmede een presentatie van de mogelijke invulling met woningbouw waarvoor een bestemmingswijzing noodzakelijk is.

Alliantie Vitale dorpen
Vooraf aan de informatieavond zijn de jongeren- en seniorenallianties en de alliantie Centrumplan wonen in Hem/Venhuizen benaderd en bijgepraat over het voorgenomen plan. Er werd enthousiast gereageerd. Ook Burgemeester en wethouders staan positief tegenover woningbouw op deze plek. Wethouder Yvonne Roos-Bakker: “De locatie aan de Marktweg is een zeer geschikte locatie voor woningbouw. Het is fijn dat USP Vastgoed deze locatie heeft kunnen bemachtigen en dat allianties en inwoners zijn betrokken bij de voorbereidingen. Ik hoop op een voorspoedig verloop van het project met een mooi gevarieerd aanbod in woningen.”

Achtergrond naam ‘De Overhaal’
USP Vastgoed heeft de Historische Vereniging ‘Suyder Cogge’ benaderd om tot een toepasselijke naam te komen voor het project die verwijst naar een historisch element. Deze is gevonden in de naam ‘De Overhaal’. Er liep vroeger een brede sloot ten zuiden van het APK Keuringsstation die uitkwam bij de overhaal, een grens tussen twee verschillende hoogtes van water en verschillende polders (Venhuizen en Hem ). Een restant van de Overhaal is nog steeds zichtbaar bij het APK keuringsstation van Besseling.

Planning
Het plangebied bestaat op dit moment uit 34 koopwoningen. Een mix van starters-, senioren,- twee-onder-één kap en vrijstaande woningen. Naar verwachting, afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure, start de verkoop in het voorjaar van 2021. Gehoopt wordt in augustus 2021 te beginnen met de sloop van de bestaande opstallen. Tevens wordt het terrein gesaneerd en gaat de bouw, indien alles volgens planning verloopt, eind 2021 van start.

Inpassing plan in omgeving
De nieuwe woonbuurt krijgt een zorgvuldige landschappelijke inpassing met het water, de hagen en de bomen. Het groen, het water en de wateroevers maken bovendien dat de invulling duurzaam is, met ruimte voor natuur en een verbetering van de wateropvang.In het plan is ook ruimte gehouden voor een (natuurlijk vormgegeven) speelplaats.

Verkoopinformatie
Voor meer verkoopinformatie over het plan, kunt u contact opnemen met Streekgoed Makelaardij te Hoogkarspel, www.streekgoed.nl