WESTWOUD - De handtekeningen zijn gezet onder de overeenkomst voor woningbouw van 52 woningen aan de Dr. Wijtemalaan in Westwoud. Hiermee verloopt de bestemmingsplanprocedure voor het woningbouwplan De Wouden II volgens planning en start in 2025 de bouw.


De Wouden II divers woningaanbod

In het woningbouwplan De Wouden II komen 14 koopwoningen gericht op starters, 14 sociale huurwoningen, 6 rijtjeshuizen, 10 twee-onder-één-kap-woningen, 2 vrijstaande woningen en 6 vrije kavels voor aan het lint. Om de realisatie mogelijk te maken, hebben de gemeente Drechterland en initiatiefnemer Ooms Bouw & Ontwikkeling de officiële overeenkomst ondertekend. Piet-Jan Ooms: “Wij denken dé passende locatie te hebben gevonden waarmee de dorpse hoofdstructuur het meest wordt behouden én de vraag vanuit het dorp het beste wordt behartigd.” Wethouder Marcel ten Have ondertekende namens de gemeente: “Wij zijn blij met dit initiatief voor woningbouw in onze mooie gemeente. Zo dragen we samen bij aan de broodnodige behoefte aan woningen voor onze bewoners”.

Vervolg procedure: verwachte start bouw in 2025

Vanaf vrijdag 22 december 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage, waarop binnen zes weken gereageerd kan worden. Na afloop van deze termijn en het beoordelen van eventuele bezwaren kan de Raad het bestemmingsplan vaststellen, waarna de gemeente een omgevingsvergunning kan verlenen. Als alle termijnen worden gehaald, start begin 2025 de bouw.