SCHELLINKHOUT - De realisatie van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) Schellinkhout is weer een stap dichterbij. Gemeente Drechterland, onderwijsstichting Present en kinderopvang Berend Botje hebben hiervoor de bouwheer- en samenwerkingsovereenkomst getekend. In de MFA komen een nieuw dorpshuis, een dorpszaal voor onder andere sportactiviteiten, basisschool Jan Luyken en kinder-, peuter- en buitenschoolse opvang. Ook worden bij de accommodatie een dorpsplein en nieuw sportveld gerealiseerd.

Ontwikkeling dorpshuislocatie
Vanuit het project Vitale Dorpen ontstond al in 2016 de wens het dorpscentrum van Schellinkhout verder te ontwikkelen. Onderdeel hiervan was een dorpshuis en gymzaal op de locatie van het huidige dorpshuis. Door ook de basisschool en de kinderopvang bij de plannen te betrekken, is het uiteindelijke plan voor een MFA ontstaan. In juni 2020 stemde de raad in met een programma van eisen, de stedenbouwkundige uitgangspunten en een beeldkwaliteitsplan. Aan de hand hiervan kon de zoektocht naar een architect starten. Drie architecten dienden een schetsontwerp in. Het schetsontwerp van TBE-ZA architecten kwam in december 2020 als winnaar uit de bus.

Schetsontwerp

De Vitale dorpen-allianties Wonen en Dorpsfuncties en de toekomstige gebruikers dachten mee bij de schetsplannen voor de MFA. Na de architectenselectie heeft TBE-ZA een start gemaakt om het schetsontwerp nog beter aan te laten sluiten bij de visie van het onderwijs en de kinderopvang. Na een aantal sessies met het schoolbestuur en de kinderopvang ligt er nu een breed gedragen plattegrond. Die wordt de komende periode verder uitgewerkt tot een voorlopig en definitief ontwerp. De planning van de bouw wordt nog vastgesteld, maar naar verwachting is het MFA medio 2024 klaar.

Informatiebijeenkomst
Begin 2022 wordt het voorlopige ontwerp tijdens een informatiebijeenkomst aan de bewoners van Schellinkhout gepresenteerd. De bijeenkomst wordt gehouden in het dorpshuis als dat volgens de dan geldende coronamaatregelen mogelijk is.

Wethouder Simone Visser-Botman: “Ik ben blij met deze samenwerking. Met elkaar kunnen we in de dorpskern van Schellinkhout een mooi gebouw realiseren waar verschillende functies samenkomen. De eerste schetsen zien er veelbelovend uit. Dankzij de inzet van de partijen is het ontwerpproces in een stroomversnelling geraakt. Het is mooi dat we de inwoners nu het plan kunnen laten zien.’’

Informatie en nieuwbrief
Informatie over de MFA Schellinkhout is te vinden op de website van de gemeente Drechterland: www.drechterland.nl/projecten/mfaschellinkhout. Hier kunnen geïnteresseerden ook het schetsontwerp van de MFA bekijken en zich aanmelden voor een digitale nieuwsbrief.