SCHELLINKHOUT - De gemeente Drechterland kan verder met de ontwikkeling van de multifunctionele accommodatie (MFA) in Schellinkhout. Met de bijdrage van stichting openbaar onderwijs Present is er voldoende budget om de MFA te realiseren.


In de multifunctionele accommodatie in Schellinkhout komt een nieuw dorpshuis, een binnensportzaal (dorpszaal), een nieuwe plek voor de Jan Luykenschool en kinderopvang van Berend Botje. De klantklosschool krijgt ook onderdak in het nieuwe dorpshuis. Daarnaast worden op de dorpshuislocatie tien appartementen gebouwd voor senioren. Achter de MFA komt een nieuwe buitensportvoorziening.

Besluit extra budget

Vanwege de geraamde overschrijding van de bouwkosten, is op 24 oktober 2022 een voorstel aan de gemeenteraad gedaan voor extra budget. Tegelijkertijd is het voorlopig ontwerp van de MFA gepresenteerd. De gemeenteraad heeft tijdens deze vergadering besloten een extra budget beschikbaar te stellen van € 1.383.000, onder het voorbehoud dat stichting openbaar onderwijs Present een aanvullende bijdrage beschikbaar stelt. Present heeft nu aangegeven dat zij

– in navolging van Berend Botje Kinderopvang - de gevraagde aanvullende bijdrage beschikbaar stelt.

Informatieavond

Nu er voldoende budget is voor de MFA kan de gemeente ook inwoners laten zien hoe de ontwikkeling verder gaat. Op donderdag 2 februari 2023 wordt het voorlopig ontwerp van de MFA gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst in dorpshuis De Dregt. Inwoners van Schellinkhout kunnen op deze bijeenkomst vragen stellen over het ontwerp, de planning en de bouw van de MFA.

Planning

De komende maanden wordt het voorlopig ontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Nog voor de zomer van 2023 verwachten de gemeente de procedure voor de omgevingsvergunning en de aanbesteding te kunnen starten.