HEM - “Kentekenherkenning, collectieve camerabeveiliging, verbeteren algemene parkeervoorzieningen, verkeersveiligheid en bereikbaarheid, dat zijn slechts vijf van onze speerpunten die wij als ondernemers op bedrijventerrein Zuiderkogge willen aanpakken”, aldus Mike de Groot, voorzitter van Stichting BIZ Zuiderkogge. En niet met geld van de gemeente, maar met de eigen BedrijvenInvesteringsZone, kortaf BIZ genaamd. De gemeente int jaarlijks de bijdrage wél, maar het is aan de ondernemers hoe de BIZ-gelden worden besteed.


“De Zuiderkogge scoort rood op de kaart als het gaat om ondermijning, wij als gemeente hebben ons dan ook hard gemaakt voor de komst van de BIZ. Het is een instrument waarbij ondernemers gezamenlijk de ambities kunnen bepalen voor een aantrekkelijk schoon, duurzaam en heel bedrijventerrein. Wie wil dat nou niet?”, aldus Fione de Vos-Janssen, Wethouder Financiën & Economische zaken van Drechterland.

Verordening

Maandagavond stelde de gemeenteraad van Drechterland de verordening voor een extra belastingheffing voor het bedrijventerrein officieel vast. Dinsdagmiddag werd de uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente en de stichting officieel ondertekend door Fione de Vos-Janssen en Mike de Groot. Het is nu aan alle heffingsplichtigen op de Zuiderkogge om hun stem uit te brengen voor of tegen de collectiviteit van de BIZ.

Stembiljetten

Het vaststellen van de verordening door de raad is het startsein voor het bestuur om de bedrijven langs te gaan en de stembiljetten te overhandigen aan de heffingsplichtigen: de gebruikers van de panden op de Zuiderkogge, mits bekend anders krijgt de pandeigenaar het stembiljet. De heffingsplichtigen kunnen aangeven of ze deze extra belasting ten behoeve van gezamenlijke investeringen in het terrein willen. Bij een meerderheid aan voorstanders, treedt de heffing in werking. De ontvangers hebben tot en met vrijdag 22 december 12.00 uur de tijd om hun stembiljet te retourneren. Dit kan direct via de antwoordenvelop of via afgifte bij één van de bestuursleden.

Bedrijfsbezoeken

De weken voorafgaand aan de deadline hebben de bestuursleden tot doel om alle bedrijven op Zuiderkogge te bezoeken. Enerzijds om vragen rondom de BIZ te beantwoorden, anderzijds belanghebbenden te stimuleren hun stem uit te brengen.