DRECHTERLAND - Op donderdag 17 september is er een overeenkomst getekend over de locatie Water & Vuurhuis tussen de gemeente Drechterland en ontwikkelaar Excelsior Investments uit Wieringerwerf. Het voormalige verenigingsgebouw in Hoogkarspel krijgt een nieuwe bestemming. Op de plek waar het buurthuis nu staat worden 27 particuliere (huur)appartementen gebouwd.

Draagvlak voor woningbouw

Voor zowel het beheerderskoppel als de gemeenschap was het een logisch moment om te stoppen. De activiteiten namen af en de leeftijd van de beheerders nam toe. Daarnaast was de staat van het pand verouderd. Uit gesprekken met de omwonenden bleek er draagvlak voor herontwikkeling naar woningbouw te zijn. Er werd vervolgens door de buurt enthousiast gereageerd op het ontwerp van het nieuwe gebouw. De 12 verenigingen die gebruikmaakten van het pand hebben hun activiteiten inmiddels op andere locaties voortgezet.

Planning

De procedure voor wijziging van het bestemmingsplan start binnenkort. Als dit rond is, wordt het huidige pand gesloopt. De verwachting is dat er in het tweede kwartaal van 2021 gestart wordt met de bouw, waarna het in de zomer van 2022 opgeleverd wordt.