WESTWOUD - Twee jaar geleden besloot de gemeenteraad van Drechterland in Westwoud dat er een multifunctionele accommodatie (MFA) zou komen. Van het voorlopig ontwerp maakte Nieuweboer Architecten na een zorgvuldig traject met input van alle toekomstige gebruikers een breed gedragen definitief ontwerp.


In de MFA in Westwoud komen basisschool De Westwijzer, 12 huurappartementen van woningstichting Het Grootslag en een geheel vernieuwde gymzaal. Daarnaast maken ook kinderopvang Kappio, stichting Jeugdwerk en dorpshuis De Schalm deel uit van de MFA.

Noodzakelijke aanpassingen
Ten opzichte van het eerder opgestelde programma van eisen en het schetsontwerp zijn verbeteringen en noodzakelijke toevoegingen doorgevoerd. Het gaat om aanpassingen zoals:

Een extra lokaal voor basisschool De WestWijzer.

Extra eigen ruimte voor Kappio kinderopvang.

Verbreding van de gymzaal.

Aanpassingen en optimalisaties bij de multifunctionele ruimte en bergingen.

Inrichting terrein
Het ontwerp voor de inrichting van het terrein is ook gewijzigd. De reacties van de gebruikers én omwonenden zijn hierin meegenomen. Het plan is het terrein te vergroten door een groter deel van de openbare ruimte erbij te betrekken. Het gaat om de volgende wijzigingen:

Verplaatsen van de jeu de boules banen.

Voetgangerszone tussen Schalmplein en schoolplein optimaliseren.

Centrale open fietsenstalling voor onderwijsdeel verplaatsen.

Aanpassing voor het parkeren van auto’s om betere aansluiting te maken op de Wentelaar en zo veel mogelijk groen te behouden.

Bijeenkomst inwoners
Het definitief ontwerp is een mijlpaal voor de realisatie van de MFA Westwoud. Kort na de zomervakantie organiseert gemeente Drechterland een bijeenkomst in dorpshuis De Schalm (onder voorbehoud van de op dat moment geldende Corona-richtlijnen). Tijdens de bijeenkomst wordt het ontwerp gepresenteerd en het vervolgproces toegelicht. Eind augustus ontvangen inwoners een uitnodiging hiervoor.