HOOGKARSPEL - De Groep toegankelijk Drechterland, onderdeel van de Adviesraad Samenleving Drechterland, heeft samen met de gemeente richtlijnen opgesteld voor meer toegankelijke openbare ruimtes en gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente. Het college heeft hier in mei jl. mee ingestemd. Het gemeentehuis en andere openbare gebouwen en ruimtes worden hierdoor nog toegankelijker gemaakt voor bijvoorbeeld mensen in een rolstoel, mensen die slecht ter been zijn, mensen met kinderwagens of rollators. Toekomstige verbouwingen en ook nieuwbouw zullen aan deze richtlijnen voldoen.

Maatschappelijk deelnemen voor iedereen
Het college vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners van de gemeente deelnemen aan de maatschappij. Waar er nog fysieke drempels zijn, worden die de komende jaren bij verbouwingen of nieuwbouw steeds meer wegenomen. Dit geldt voor bijvoorbeeld openbare gebouwen, woningen, straten, pleinen en speeltuinen. De behoefte voor een betere toegankelijkheid komt voort uit de toenemende vergrijzing en door mensen met een beperking (15% van de bevolking).

Brede samenwerking
De Groep toegankelijk Drechterland heeft met meerdere afdelingen van de gemeente Drechterland samengewerkt om de richtlijnen voor te bereiden. Zo werd vanuit het oogpunt vastgoed, Leefomgeving en samenleving naar de richtlijnen gekeken. Het vaststellen van de fysieke toegankelijkheidsregels voor gemeente Drechterland is voortgekomen uit een eerder collegebesluit van 29 augustus 2017 om dit te ontwikkelen.

Vertegenwoordiging uit dorpskernen Inwoners uit de eigen dorpskern weten zelf het beste waar verbetering noodzakelijk of wenselijk is. Extra vertegenwoordiging vanuit de dorpen Venhuizen, Hem, Oosterleek, Schellinkhout, Wijdenes en Oosterblokker is welkom. Voor vragen of aanmelding kunt u na 18.00 uur contact opnemen met Jos van Ophem, voorzitter van de Groep Toegankelijk Drechterland via josvanophem@quicknet.nl of 06 – 4811 9022.