HOOGKARSPEL - Voor (toekomstige) ouders in Drechterland wordt op 8 maart een speciale website gelanceerd: www.gezinswijzerdrechterland.nl. Gezinswijzer Drechterland biedt informatie over kinderwens, zwangerschap, partner- en ouderschap, opvoeding, stressfactoren, relatieproblemen, scheiden en samengestelde gezinnen. Team inzet heeft deze website in samenwerking met de GGD Hollands Noorden, Geboortezorg Om de Noord, de Ouder en Kind Adviseurs, het Algemeen Maatschappelijk Werk Drechterland enSchool Maatschappelijk Werk gemaakt. De website is bedoeld om vroegtijdig hulp te bieden aan toekomstige ouders en aan het onderhouden van een gezonde relatie tussen ouders en hun kind(eren).


Bovenstaande partners zagen een toename van ingewikkelde en vaak vastgelopen echtscheidingssituaties, waarbij ook kinderen betrokken zijn. Hieruit bleek dat het ouders soms niet lukt om tot goede afspraken te komen en naarmate de tijd verstrijkt ouders tegenover elkaar komen te staan. Dit was de reden voor bovenstaande partners om de handen in een te slaan en een website op te richten. Alle fasen in partnerschap kunnen namelijk onzekerheden en onduidelijkheden met zich meebrengen. Als je kinderen krijgt en kinderen opgroeien, verandert de dynamiek binnen je gezin en kom je in een geheel nieuwe fase van je relatie. Er komen verantwoordelijkheden bij en er zijn nieuwe verwachtingen van elkaar. Wanneer deze verwachtingen niet worden uitgesproken kunnen er spanningen ontstaan. Het doel van de website is om ouders en toekomstige ouders handvatten te bieden om op een positieve manier met veranderingen om te gaan. En de website biedt een duidelijk overzicht van het hulpaanbod.