DRECHTERLAND - Denkt u wel eens na over het isoleren van uw woning? Lagere energielasten en meer comfort? De gemeente Drechterland heeft voor dit jaar nog subsidie beschikbaar voor particuliere huiseigenaren met een bestaande woning om energiebesparende maatregelen aan hun woning te treffen. De gemeente wil graag woningeigenaren een financieel steuntje in de rug geven bij het verduurzamen van de woning. Volgend jaar is deze subsidie niet meer beschikbaar.

Als u nog gebruik wilt maken van de gemeentelijke subsidie dan moet u in 2021 een aanvraag indienen. Inmiddels hebben 60 inwoners al gebruik gemaakt van de subsidie. Waarvoor is de subsidie mogelijk? Voor dak-, vloer-, bodem-, spouwmuur- en paneelisolatie, isolatie massieve muur en HR ++ glas. De isolatie moet aan bepaalde waardes voldoen. De subsidie bedraagt 15% van de kosten van materiaal, installatie en BTW en bedraagt maximaal € 1.000,– per adres. Doe-het-zelfisolatie valt niet onder de subsidieverordening. De subsidie moet aangevraagd worden voordat de maatregelen worden getroffen. En op=op! Informatie over het aanvragen, de Verordening en een toelichting kunt u terugvinden op de volgende pagina: https://www.drechterland.nl/energiesubsidie-voor-bestaande-woningen.

Voor verdere informatie kunt u bellen met het subsidie-informatiepunt van de Omgevingsdienst NHN via T 088-1021398 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur). Energiebesparende maatregelen kunnen uw energierekening flink omlaag brengen. Dit levert een leuke besparing en een duurzaam en comfortabel huis op. Maar welke maatregelen kunt u allemaal nemen en hoe pakt u dat aan? Levert het dan ook meteen een besparing op? Welke subsidie is er voor mij beschikbaar? Het antwoord op deze vragen vindt u op www.duurzaambouwloket.nl. Via deze website worden woningeigenaren en huurders geïnformeerd en geadviseerd over alle mogelijke maatregelen.