VENHUIZEN - Door de coronacrisis konden er geen bijeenkomsten worden gehouden met bewoners. De geplande bijeenkomst met de klankbordgroep voor het woningbouwplan op het gemeentehuisterrein in Venhuizen ging daarom niet door. Gemeente Drechterland bedacht een ander manier waarop deze inwoners toch kunnen meedenken. De klankbordgroep gaat nu gewoon met een bouwpakket thuis aan de slag.


Bouwpakket voor inrichtingsplan
Alle leden van de groep ontvingen vorige week een bouwpakket en kunnen daarmee situaties bouwen die het beste passen op het gemeentehuisterrein. Zij maken daarvan foto’s en sturen die naar de gemeente. Mevrouw Kenter- de Lange kreeg als eerste het bouwpakket met knutselmateriaal van Wethouder Yvonne Roos-Bakker. De wethouder is enthousiast over deze vorm van burgerparticipatie: “We hebben gezocht naar een andere manier om de klankbordgroep te betrekken bij de invulling van deze woningbouwlocatie. Zo kunnen we in deze coronacrisis toch samen tot een mooie invulling van plan komen.


Vervolg
De gemeente beoordeelt alle foto’s en bespreekt de resultaten met de klankbordgroep. Daarna worden een of meer voorkeursvarianten besproken in een bijeenkomst met de gemeenteraad. Met de input van de gemeenteraad gaat de klankbordgroep samen met de gemeente aan de slag om het definitieve stedenbouwkundige plan uit te werken. Vervolgens neemt de raad een definitief besluit.

Klankbordgroep
In februari plaatste de gemeente een oproep om deel te nemen aan een klankbordgroep voor de inrichting van gemeentehuislocatie. Uit alle aanmeldingen is een klankbordgroep van 11 personen samengesteld. De groep vormt een zo goed mogelijke afspiegeling van de gemeenschap Venhuizen-Hem. Ook de allianties Jongerenwoningen en Wonen voor ouderen zijn vertegenwoordigd.

Centrumplan Venhuizen
De herontwikkeling van de gemeentehuislocatie is onderdeel van het Centrumplan Venhuizen. De stolp van het gemeentehuis staat nu te koop en op de rest van het terrein komen woningen. Met het inzetten van de klankbordgroep voor de invulling van het terrein en de verkoop van de stolp zet gemeente Drechterland een eerste stap in de uitvoering van het Centrumplan.

Informatie
Op de website www.drechterland.nl/centrumplan-venhuizen is meer informatie te vinden over het Centrumplan Venhuizen. Informatie over de verkoopprocedure voor de stolp van het voormalige gemeentehuis staat op de website www.gemeentestolpvenhuizen.nl.