DRECHTERLAND - Drechterland gaat aan de slag met een lokaal sportakkoord. Donderdag 28 januari was een zeer geslaagde kick-off bijeenkomst over het lokaal sportakkoord Drechterland in het Dorpshuis van Venhuizen. Wethouder Dirk te Grotenhuis opende de avond. Vervolgens vertelde sportformateur Ronald Nijboer over wat een lokaal sportakkoord inhoud.

Wat is het lokaal sportakkoord?

Het lokale sportakkoord is een unieke opzet, waarbij sport-, zorg- en welzijnsaanbieders, onderwijs, bedrijfsleven en overheid gezamenlijk de inhoud van het akkoord bepalen. In 2018 werd het Nationaal Sportakkoord gesloten. In navolging daarvan stelde minister van Sport, Bruno Bruins, middelen ter beschikking om ook op lokaal niveau sport en bewegen te versterken.

Samen met 42 aanwezigen die verbonden zijn aan sport in Drechterland is nagedacht over ambities en kansen voor Drechterland.

• Hoe krijgen we meer mensen in de gemeente in beweging?
• Wat kunnen we doen om sportorganisaties te versterken?
• Hoe kunnen we de maatschappelijke waarde van sport nog beter benutten?

Vervolg
13 mensen hebben tijdens de avond aangemeld voor de kopgroep, waarmee eind februari verder wordt nagedacht over hoe de plannen van deze avond concreet kunnen worden uitgewerkt. Wilt u betrokken worden bij het sportakkoord? Dat kan! Neem dan contact op met de sportformateur Ronald Nijboer (rnijboer@dsp-groep.nl of 06-12290379)