WESTWOUD - Op 5 juni is er een inwonersavond over de realisatie van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Westwoud en overige dorpsontwikkelingen. Wij willen u graag informeren over de stand van zaken. En u kunt met de betrokken partijen in gesprek gaan over uw ideeën bij deze plannen.

Plan voor MFA
Vanuit het programma Vitale Dorpen is de alliantie MFA ontstaan. De alliantie heeft de eerste stappen gezet om te komen tot een MFA in Westwoud. Na een zorgvuldig proces samen met de gemeente is er een voorkeursscenario opgesteld voor een MFA op de locatie van de voormalige openbare basisschool ’t Skitteljacht en rondom dorpshuis De Schalm. Dit voorkeursscenario hebben we met de inwoners van Westwoud besproken op een informatiebijeenkomst in 2018.

Inwonersavond
Op de inwonersavond geven we uitleg over het proces dat is doorlopen. Daarnaast presenteren wij de toekomstige gebruikers en het programma van eisen voor de MFA. Ook krijgt u informatie over de verdere dorpsontwikkelingen in Westwoud zoals mogelijke herontwikkeling van de huidige locatie van de WestWijzer.

Tijdens de inwonersavond kunt u vragen stellen en verder meedenken over de plannen. Uw inbreng nemen wij mee in een definitief voorstel aan de gemeenteraad.

Wanneer?
U bent van harte welkom op woensdag 5 juni 2019 om 20.00 uur in dorpshuis De Schalm, Dr. Nuijensstraat 14b in Westwoud.

Informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact opnemen met Carlo Heilig, tel. 0228-352 352 of per mail gemeente@drechterland.nl.