DRECHTERLAND - Dit jaar komen ook inwoners van Drechterland met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm in aanmerking voor een bijdrage in de kosten voor kinderen. Deze regeling was er al voor inwoners met een inkomen tot 120%. Gemeente Drechterland besloot om dit jaar eenmalig meer ouders of verzorgers financieel te steunen via het zogenaamde ‘Kindpakket’.


Het Kindpakket: bijdrage in de kosten voor kinderactiviteiten

Met het Kindpakket kunnen ouders of verzorgers in Drechterland jaarlijks een financiële bijdrage krijgen voor de kosten voor hun kind(eren). Dit moeten mensen wel zelf aanvragen bij de gemeente. Het doel van de regeling is dat meer kinderen mee kunnen doen met sociale, educatieve en culturele activiteiten. Ook als ouders of verzorgers het niet zo breed hebben en er misschien niet genoeg geld overblijft voor zwemles, sport, of een schoolreisje. De gemeente streeft naar een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Voorwaarden

De norm van 130% van de bijstandsnorm bedraagt voor alleenstaande ouders € 1.581,61 en voor gehuwden of samenwonenden € 2.259,43.

De vermogensgrens bedraagt voor een alleenstaande ouder en voor gehuwden of samenwonenden € 15.210,00.

De verhoging van de inkomensgrens geldt alléén voor het jaar 2023.

Meer informatie of hoe de steun aan te vragen

Mensen die twijfelen of ze in aanmerking komen voor het Kindpakket kunnen bellen naar het speciale verkorte telefoonnummer 14 0228. Ook kunnen zij de bijdrage aanvragen via de website van de gemeente of vragen om een papieren aanvraagformulier. De webpagina van de gemeente is te vinden via: www.drechterland.nl, Direct regelen, Werk en inkomen, Kindpakket. Inwoners die moeite hebben met het invullen van formulieren of aanvragen van een regeling kunnen terecht bij de Formulierenbrigade in de bibliotheek van Hoogkarspel.