SCHELLINKHOUT - Op donderdagavond 8 juni van 19.00 tot 21.00 uur organiseert de gemeente Drechterland een inloopavond om inwoners en ander geïnteresseerden bij te praten over de plannen voor woningbouw op de sportvelden in Schellinkhout. De avond vindt plaats in ‘Dorpskamer de Dregt’. Tijdens de avond wordt er geen algemene presentatie gegeven, maar worden de laatste plannen tentoongesteld en kunnen vragen worden gesteld.


Kleine aanpassingen

Na de vorige inloopavond in mei 2022 hebben wij een verkeers- en bodemonderzoek laten uitvoeren. Ondertussen zijn er ook aanpassingen geweest op het beleid rondom spuitzones en afspraken gemaakt over de aankoop van een stuk particulier grond. Daardoor hebben er een aantal kleine aanpassingen ten opzichte van het eerdere plan plaatsgevonden. Het plan omvat nog steeds verschillende type woningen, zodat zowel starters als senioren hier straks een plek kunnen vinden.

Vervolg

Na de inloopavond wordt het stedenbouwkundig plan verder afgemaakt. Naar verwachting kan het college het definitieve plan in het najaar aan de gemeenteraad aanbieden. Wethouder Marcel ten Have is enthousiast: ‘‘de plannen voor woningbouw op deze locatie liggen al een paar jaar en het ziet er nu naar uit dat wij echt stappen kunnen zetten. Bovendien sluit het aan bij onze ambitie om ook in de kleinere kernen woningen te bouwen.’’ Bij een positief besluit door de raad volgt de verkoop en start van de bouw medio 2024.

Meer informatie

De informatie die tijdens de avond wordt gedeeld, is na de bijeenkomst ook terug te vinden op de projectpagina van de gemeente Drechterland. Dit is: https://www.drechterland.nl/projecten/woningbouwsportveldenschellinkhout/