DRECHTERLAND - Sinds 2016 is het VN-verdrag handicap in werking in Nederland. Dit verdrag zet zich in voor het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten met een beperking. De gemeente streeft naar een inclusieve samenleving en wil dat iedereen mee kan doen; meedoen op school, de arbeidsmarkt, bij clubs en verenigingen, of in de buurt. Daarom is het van belang dat publieke gebouwen fysiek toegankelijk zijn voor elke burger. De organisatie Ongehinderd gaat in onze gemeente de toegankelijkheid van een aantal gebouwen in kaart brengen en zal informatie van deze publieke gebouwen opnemen in een app.

Organisatie Ongehinderd
Ongehinderd is een organisatie die zich inzet voor een toegankelijk Nederland. In de Ongehinderd App en op de website (https://ongehinderd.nl) kunnen mensen met een beperking op een snelle en handige manier zien hoe toegankelijk accommodaties zijn. Het voordeel hiervan is dat bezoekers van te voren informatie hebben over de toegankelijkheid van een gebouw. Daarnaast mogen bezoekers ook hun ervaringen delen in de app.

Het project
Een opgeleide Inspecteur Toegankelijkheid van Ongehinderd zal verschillende gebouwen toetsen. Deze gebouwenlijst is door de gemeente aan Ongehinderd aangeleverd en bevat onder andere sportaccommodaties, dorpshuizen, scholen, kinderdagverblijven. Deze organisaties krijgen een brief van de gemeente met meer informatie.

De gemeente stelt het op prijs dat verschillende organisaties mee willen werken aan deze gebouwentoets. Het doel is om inzichtelijk te maken hoe toegankelijk deze gebouwen zijn voor het belang van de bezoekers. Er zijn geen kosten verbonden aan deze toetsing voor de deelnemer.