VENHUIZEN - De harddraverij in Venhuizen is landelijk erkend als immaterieel erfgoed. Dit is gebeurd doordat de harddraverij, die jaarlijks wordt gehouden tijdens ‘Pinkster 3’, is bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Op deze inventaris staan waardevolle tradities, gebruiken en evenementen die we willen behouden voor de toekomst. Om dit te bezegelen hebben voorzitter Cees Komen van de harddraverij, voorzitter Lia Groot-Tol van de historische vereniging Suyder Cogge en burgemeester Michiel Pijl van Drechterland op woensdag 2 maart hun handtekening gezet. De harddraverij is het eerste officiële immateriële erfgoed in Drechterland.

UNESCO Conventie
De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland vindt zijn oorsprong in de UNESCO Conventie inzake Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Dit is een internationaal cultureel verdrag dat Nederland in 2012 heeft ondertekend, met als doel immaterieel erfgoed levensvatbaar te houden voor de toekomst, gedragen door de lokale gemeenschap. Met het opgestelde erfgoedzorgplan toont de harddraverij hoe ze het evenement in stand houden, de jeugd erbij betrekken en overdragen aan volgende generaties.

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) beheert de Inventaris. KIEN deed de voordracht vorig jaar al, maar de bijschrijving kon door de coronacrisis niet eerder plaatsvinden.

“We zijn niet de eerste of de enige, maar het mooie is juist dat we deze erkenning hebben verdiend samen met collega-besturen van andere draverijen,” zegt voorzitter Kees Komen van de harddraverijvereniging Venhuizen. “We hebben een hele serie bijeenkomsten van KIEN bijgewoond om het erfgoedzorgplan voor te bereiden. We vinden onze draverij natuurlijk de allermooiste, maar ontlenen ons bestaansrecht toch aan het circuit van ruim 25 kortebanen die samen deze unieke erfgoedtraditie in stand houden.”
Burgemeester Michiel Pijl: ,,Pinkster 3 en de kortebaan horen gewoon bij Venhuizen. Met de erkenning als immaterieel erfgoed spreken we uit dat we deze traditie samen willen doorgeven aan volgende generaties.”

Harddraverij Venhuizen
De jaarlijkse harddraverij aan de Kerkweg in Venhuizen wordt gehouden op dinsdag na Pinksteren. Jarenlang werd deze verreden aan de Westerbuurt in Venhuizen en in 2019 is deze verplaatst naar de Kerkweg. In de volksmond wordt dit dorpsfeest Pinkster 3 genoemd en omvat een feestprogramma met ’s morgens een kinderprogramma en ’s middags de kortebaandraverij. De P3, waar bijna het hele dorp voor uitloopt, wordt al sinds jaar en dag door velen beleefd als één grote reünie. De coronapandemie legde na 2019 echter de draverij van Venhuizen in 2020 en 2021 stil. We rekenen er echter op dat het dit jaar wel weer mag doorgaan. De voortekenen zijn heel gunstig.

Bij een kortebaandraverij draven de paarden twee aan twee over een recht stuk, met zand bedekte, weg. Het is een afvalrace: de winnaars van de ritten gaan telkens door naar de volgende omloop, tot er uiteindelijk een finale tussen twee paarden wordt verreden. Het paard dat die finale wint, heeft de kortebaandraverij gewonnen. De draverijen zijn uitgegroeid tot een professionele sport, waarbij wordt gestreden om aanzienlijke geldprijzen. De kortebaandraverij kent een lange historie die al teruggaat tot het midden van de 16e eeuw. De koersen vinden plaats in de periode van mei tot begin oktober.

De draverij van Venhuizen wordt dit jaar gehouden op dinsdag 7 juni.