DRECHTERLAND - De eerste mijlpaal is behaald. Wethouder Yvonne Roos-Bakker heeft namens het college van Drechterland haar handtekening gezet onder de intentieovereenkomst met Stichting Knarrenhof. Na het tekenen van deze overeenkomst is er een half jaar de tijd om de haalbaarheid van een bijzonder plan te onderzoeken. Dit plan is het realiseren van een hof met levensloopbestendige woningen voor senioren op de Anjerstraat in Hoogkarspel.

Woningen voor senioren

Knarrenhof is een landelijke stichting die zich inzet voor een maatschappelijk doel, namelijk de leeftijdsbestendige bouw van woningen voor zelfredzame senioren met een gemeenschappelijke tuin en hofhuis. Het woonconcept wordt samen met de toekomstige bewoners vormgegeven, en is gebaseerd op hofjes van vroeger met het gemak van de huidige tijd. Het motto van Stichting Knarrenhof is: eerst de mensen, dan de wensen en daarna de stenen. In 2017 is in Zwolle het eerste Hof opgeleverd. Momenteel worden het 3e en 4e Hof in Gouda en Zutphen gebouwd, en staan er in 2022 nog een aantal te bouwen hofjes op de planning. De stichting hoopt Hoogkarspel aan dat lijstje toe te voegen. Inmiddels hebben zich al ruim 130 belangstellenden gemeld.

Ontstaan Hof van Drechtje
In 2018 zijn inwoners uit Hoogkarspel gestart met het planidee om het Hof van Drechtje te realiseren volgens het concept Knarrenhof. In 2019 is de Vereniging Knarrenhof Hof van Drechtje opgericht met als doel het eerste Knarrenhof in Hoogkarspel te realiseren. In 2020 heeft de stichting subsidie ontvangen van de provincie Noord Holland voor het haalbaarheidsonderzoek voor de locatie. Alle betrokkenen zijn zeer verheugd dat na het ondertekenen van de overeenkomst gestart kan worden met het haalbaarheidsonderzoek en het verder uitwerken van de plannen. Ook wethouder Yvonne Roos-Bakker noemt het ‘‘zeer waardevol dat een initiatief vanuit inwoners ervoor heeft gezorgd dat we nu gezamenlijk deze stap kunnen maken’’.


Beoogde locatie
De beoogde locatie van het Hof van Drechtje is een perceel gemeentegrond tussen de sportvelden aan het einde van de Anjerstaat in Hoogkarspel. De stichting wil hier 20 levensloopbestendige woningen realiseren. De opzet van het plan is nog niet vastgelegd. De gemeente gaat, bij het bepalen van de prijzen, uit van woningdifferentiatie: 30% sociale huur/koop (<€250k), 30% midden duur (€250-€300k) en 40% duur (>€300k) gebaseerd op de woningmarkt in 2021. Dit past ook bij het uitgangspunt van Stichting Knarrenhof om in het betaalbare segment woningen te realiseren.


Haalbaarheid project

De haalbaarheid van het project hangt af van zowel ruimtelijke als economische aspecten. Zo zal er het komende half jaar nog verder gekeken moeten worden naar de parkeerbalans, de toegang door middel van de kiepbrug, het groen op het terrein en andere belangrijke aspecten zoals bijvoorbeeld participatie van de omwonenden. Gedurende dezelfde periode gaat de stichting de belangstellenden bevragen over de inrichting van het hof, de gewenste typen woningen en de kosten. Uiteindelijk zullen de toekomstige bewoners daadwerkelijk financieel moeten gaan bijdragen. Tot die tijd werkt de stichting op no-cure-no-pay basis mee aan dit project.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt op terecht op de website van Stichting Knarrenhof: https://knarrenhof.nl/. Op deze pagina geeft het bestuur van het Hof van Drechtje regelmatig updates over de laatste ontwikkelingen.