VENHUIZEN - DRN Vastgoedontwikkeling kan starten met de ontwikkeling van het woningbouwplan op het terrein van het voormalige gemeentehuis in Venhuizen. Op 7 juli 2021 ondertekende de ontwikkelaar de koopovereenkomst met de gemeente.


In dorpshuis Het Centrum in Venhuizen zetten wethouder Yvonne Roos, Niels van Doorn en Arnold Henselmans hun handtekening onder de koopovereenkomst. DRN Vastgoedontwikkeling won in april 2021 de aanbesteding voor het plan. In het plan komen 16 woningen waaronder starterswoningen en woningen voor senioren.

Wethouder Yvonne Roos is blij dat DRN nu aan de slag kan met de invulling van de gemeentehuislocatie. “Hiermee voldoen we aan de grote behoefte om woningen te bouwen voor jongeren en ouderen. En uiteindelijk zal woningbouw op die plek ook een mooie bijdrage leveren aan een vitaal dorpscentrum in Venhuizen.”

Informatiebijeenkomst
Na de ondertekening volgde voor inwoners een informatiebijeenkomst over het plan. In het dorpshuis presenteerden DRN het ontwerp voor de inrichting van de gemeentehuislocatie achter de stolp en kregen de bezoekers informatie over de planning en procedure.

Invulling gemeentehuislocatie
De gemeentehuislocatie in Venhuizen bestaat uit de stolp van het voormalige gemeentehuis met het aangrenzende gebouw en het terrein dat daarachter ligt. De stolp is eind 2020 verkocht en krijgt een nieuwe invulling met de vestiging van de Regiobank en Tandartspraktijk Drechterland. De rest van het gebouw wordt gesloopt en is met het achterliggende terrein bestemd voor de 16 starters- en seniorenwoningen.

Planning
Nu worden alle noodzakelijke voorbereidingen en onderzoeken uitgevoerd die nodig zijn voor het nieuwe bestemmingsplan. Het nieuwe bestemmingsplan wordt in de tweede helft van 2022 vastgesteld door de gemeenteraad, gevolgd door het slaan van de eerste paal begin 2023. DRN zal bij de verdere uitwerking van het plan ook de omwonenden, klankbordgroep en toekomstige bewoners betrekken.

Centrumplan Venhuizen
De herontwikkeling van de gemeentehuislocatie is onderdeel van het Centrumplan Venhuizen. Doel van het centrumplan is dat Venhuizen vitaal en aantrekkelijk blijft. De nieuwe invulling van de stolp en woningbouw in het centrum zullen het centrum als kloppend hart van het dorp versterken.