DRECHTERLAND - Inwoners van Drechterland met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en een vermogen onder de bijstandsgrenzen kunnen een eenmalige energietoeslag krijgen van € 1.300. Mensen die aan de voorwaarden voldoen en die bij de gemeente bekend zijn, ontvangen de energietoeslag automatisch op hun rekening. Inwoners die de toeslag niet automatisch hebben ontvangen, kunnen deze vanaf 5 december 2023 zelf (laten) aanvragen.

Energietoeslag van € 1.300

Inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen een eenmalige energietoeslag krijgen van € 1.300. Er geldt een vermogenstoets. Alleenstaanden met een vermogen boven € 7.605 en samenwonenden/gehuwden boven € 15.210 hebben geen recht. Inwoners die aan de voorwaarden voldoen en bij de gemeente bekend zijn, ontvangen de energietoeslag automatisch. 

Vanaf 5 december digitaal aan te vragen
Inwoners die de toeslag niet automatisch hebben ontvangen, kunnen deze vanaf 5 december 2023 zelf (laten) aanvragen. Dit kan via www.drechterland.nl/energietoeslag. Inwoners die online zelf geen aanvraag kunnen doen of moeite hebben met digitale zaken, kunnen een papieren aanvraagformulier krijgen bij de balie van het gemeentehuis. Ook kunnen zij voor hulp bij het aanvragen terecht bij de Formulierenbrigade Drechterland in ‘t Streekpunt, Streekweg 220 in Hoogkarspel.

Voorwaarden voor de toeslag  


· Iemand woont in gemeente Drechterland en is Nederlander of daarmee gelijkgesteld op grond van het verblijfsdocument 
· Woont zelfstandig en betaalt iedere maand woonkosten (huur of hypotheek) en de kosten van gas en elektriciteit 
· Het (gezamenlijke) inkomen in september 2023 is niet hoger dan 120% van de voor die persoon geldende bijstandsnorm 
· Voor alleenstaanden mag het vermogen op 1 januari 2023 niet hoger zijn dan € 7.605 en als samenwonden/gehuwden niet hoger dan € 15.210. Overwaarde in de woning, de waarde van een auto, boot, scooter of brommer tellen niet mee als vermogen. 

De gemeente denkt mee bij financiële problemen  Simone Visser-Botman, wethouder Samenleving: ‘Wij zijn ons bewust van de problemen die de hoge energiekosten voor sommige huishoudens met zich meebrengen. De gemeente heeft niet de financiële middelen om van iedereen de geldzorgen op te lossen. Wél zetten we naast de energietoeslag budgetcoaches in. Als u in de financiële problemen dreigt te komen, wacht niet te lang en neem dan contact op met de gemeente via het verkorte telefoonnummer 14 0228. Dan kijken wij samen naar uw mogelijkheden.’