DRECHTERLAND - Op 19 april 2021 sloeg wethouder Yvonne Roos-Bakker de eerste paal in woningbouwplan Sally in Wijdenes. Dat deed zij samen met Mathijs en Bodine Sinnige, de kinderen van de toekomstige eigenaar.


Dorpslint
Na jaren van voorbereiding is vorig jaar gestart met het bouwrijp maken van het gebied aan de Kerkbuurt. Het plan loopt vanaf daar als een dorpslint richting de Molenweg. Het gaat in totaal om 62 woningen waarvan 14 vrije sector kavels, 10 sociale huurwoningen en 38 projectmatige woningen. De woningen worden volledig gasloos gebouwd en Sally wordt daarmee de eerste energieneutrale wijk van Wijdenes.

Kleinschalig met voorzieningen
Sally is een kleinschalig plan in de buurt van de basisschool, sportvereniging WSW en het dorpshuis. Naast woningen zijn er ook volop mogelijkheden om te spelen. Vorig jaar is al de nieuwe sportkooi in gebruik genomen. Dit was een grote wens van de bewoners die deelnamen aan het project Vitale dorpen. Sally wordt een groene wijk met omgeven door water.

Nieuwbouw in kleine kernen
Wethouder Yvonne Roos-Bakker is blij met dit woningbouwplan in Wijdenes. “Wij willen graag dat er ook in de kleine kernen van Drechterland nieuwbouw komt. Er is veel behoefte aan woningen in onze dorpen, vooral voor starters en ouderen. Plan Sally voorziet in deze behoefte. Naast duurdere koopwoningen komen er zowel huurwoningen, woningen voor starters en levensloopbestendige woningen.”

Naam ‘Sally’
Het plan dankt haar naam aan het vroegere afwerpterrein met de codenaam ‘Sally’ waar geallieerden in de 2e wereldoorlog wapens en munitie dropten. De straatnamen Kollislaan, Dirk Rooslaan, Miedemahof, Van Weeldenhof en Sallypad verwijzen naar verzetstrijders die in de verzetsgroep Sally actief waren.