DRECHTERLAND - De gemeente Drechterland heeft van Alzheimer Nederland het predikaat Dementievriendelijke gemeente gekregen. Dit omdat de gemeente zich heeft ingespannen om de kennis over dementie te vergroten en de ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten te verbeteren.

Om het predikaat ‘dementievriendelijk’ te krijgen moet de gemeente aan een aantal voorwaarden voldoen. In Drechterland nam de gemeenteraad vorig jaar een motie aan met als doel in 2019 dementievriendelijk te zijn.

Het grootste deel van de ambtenaren van de gemeente heeft een training ‘Goed omgaan met dementie’ gevolgd. Dit kan helpen wanneer zich bijvoorbeeld bij de balies in het gemeentehuis iemand meldt met beginnende dementie. Ook heeft de gemeente het afgelopen jaar veel aan voorlichting gedaan om de kennis over dementie te vergroten. Er zijn verder twee dorpsavonden georganiseerd waar inwoners een training konden volgen met behulp van een acteur. Hier werd uitgelegd wat dementie is en hoe men met een persoon met dementie kan omgaan. Deze avonden werden zeer druk bezocht.

De gemeente blijft aandacht besteden aan dit thema, omdat het aantal mensen met dementie de komende decennia fors groeit. Doordat inwoners met dementie langer thuis blijven wonen, zal dementie steeds zichtbaarder worden.

Startpunt
Burgemeester Michiel Pijl nam het certificaat ‘dementievriendelijke gemeente’ in ontvangst: ,,Dit mooie resultaat is geen eindpunt, maar een startpunt om de komende jaren te werken aan een dementievriendelijke gemeenschap. Dementie is nu al volksziekte nummer 1. Mensen die hierdoor worden getroffen moeten zo lang mogelijk kunnen meedoen in onze dorpen.”

Het komende jaar wil de gemeente aan winkeliers en verenigingen vragen om ook dementievriendelijk te worden. Dit zodat medewerkers in een winkel weten hoe ze het beste kunnen handelen als er een klant met dementie binnenkomt. Of zodat mensen met beginnende dementie zo lang mogelijk als vrijwilliger actief kunnen blijven bij hun sportclub.

Verder wil de gemeente onderzoeken hoe de openbare ruimte dementievriendelijker kan worden gemaakt en hoe mantelzorgers van mensen met dementie beter kunnen worden ondersteund.

Training wordt doorlopend aangeboden
Voor wie meer wil weten over dementie zijn er online trainingen beschikbaar. Meer informatie hierover is te vinden op www.samendementievriendelijk.nl
De gemeente zal hiernaast de komende jaren bijeenkomsten voor inwoners blijven organiseren.