HEM -Naar aanleiding van woningbouw aan de Koggeweg in Hem is er in samenwerking met ontwikkelaar USP Vastgoed en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) nagedacht over hoe het fundament van de historische Overhaal behouden kon blijven. Vervolgens is een plan gemaakt, waarvoor het college van B&W een financiële bijdrage beschikbaar heeft gesteld.


Nieuwbouwproject
In het water bij het nieuwbouwproject aan de Koggeweg in Hem ligt nog een restant van de Overhaal. Tijdens de ontwikkeling van het woningplan ‘De Overhaal’ hebben USP Vastgoed, HHNK en gemeente Drechterland het initiatief genomen om de historische Overhaal te behouden. Deze partijen willen de Overhaal graag behouden vanwege de regionale cultuurhistorische waarde en hebben daarom een plan laten opstellen. In dit plan wordt het originele beton fundament hersteld. Om dit uit te voeren leveren alle drie de partijen een eenmalige financiële bijdrage. De toekomstige beheerkosten zijn voor de gemeente Drechterland.

Cultuurhistorische waarde
De Overhaal is gebouwd in 1927 en deed dienst tot 1963. De functie was om schuiten over te zetten tussen twee bannen, te weten Hem en Venhuizen. Vanwege de ruilverkaveling is het hoogteverschil in waterniveaus tussen deze twee bannen verdwenen. Hierdoor verloor de Overhaal zijn functie en is destijds deels verwijderd. Dit gaat nu veranderen. Wethouder Marcel ten Have licht toe: ‘’Door de Overhaal nu te behouden, blijft een cultuurhistorisch verhaal over deze plek voor onze inwoners zichtbaar. Een belangrijk verhaal over de geschiedenis van het transport over het water.’’

Gemeentelijk monument
De restanten van het object de Overhaal liggen aan de Koggeweg. De elementen die niet origineel zijn reeds verwijderd. Zoals bijvoorbeeld het stalen bruggetje, het metselwerk in de vorm van bloembakken op het object en het metselwerk op de kademuur. Het betonwerk van het object en van de kademuur wordt nog hersteld. De werkzaamheden worden naar verwachting in het voorjaar afgerond. Daarna wordt onderzocht of de Overhaal aangewezen kan worden als gemeentelijk monument.