DRECHTERLAND - In de gemeente Drechterland worden regelmatig op diverse plaatsen in de openbare ruimte wrakken en weesvoertuigen aangetroffen. Het gaat om (brom)fietsen, auto’s, boten en aanhangers. Deze achtergelaten voertuigen mogen niet op straat blijven staan of in het water blijven liggen. In de Algemene plaatselijke verordening Drechterland 2019 (APV) zijn artikelen opgenomen met betrekking tot de handhaving van deze voertuigen. Gemeente Drechterland heeft nu aanvullende beleidsregels opgesteld voor verwijdering hiervan.

Een wrak is een voertuig dat rij technisch of vaar technisch in slechte staat is, verwaarloosd is of een voertuig waarmee door gebreken niet meer mag of kan worden gereden. Een weesvoertuig is een voertuig dat in voldoende staat van onderhoud verkeert maar al langer dan twee maanden niet meer wordt gebruik. En klaarblijkelijk aan niemand meer toe behoort. Deze wrakken en weesvoertuigen kunnen voor onveilige situaties zorgen. Daarnaast geven ze de openbare ruimte een rommelige aanblik, zorgen voor overlast en nemen parkeerruimte in beslag.

Verwijderen wrakken en weesvoertuigen

Boa’s controleren op grond van de APV op wrakken en weesvoertuigen in de openbare ruimte. Vinden de boa’s een voertuig dat voldoet aan de criteria van een wrak of weesvoertuig, dan brengen ze een sticker aan op het voertuig. Eigenaren, indien bekend, ontvangen dan een brief dat zij het voertuig binnen veertien dagen moeten verwijderen. Staat het voertuig er na deze periode nog, dan wordt het verwijderd en opgeslagen op de gemeentewerf of bij een door de gemeente aangewezen bedrijf. Het voertuig kan ook gelijk worden verwijderd als het een gevaar oplevert voor de omgeving. Na afloop ontvangt de eigenaar, indien bekend, bericht.

Voertuig terugkrijgen

Verwijderde wrakken en weesvoertuigen worden tijdelijk opgeslagen en kunnen binnen dertien weken na verwijdering door de rechtmatige eigenaar worden teruggehaald. Anders worden ze na deze periode verkocht of vernietigd. Een voertuig kan alleen worden opgehaald op afspraak. Voor meer informatie

www.drechterland.nl