HOOGKARSPEL - Op 1 april 2021 gaat in de gemeente Drechterland de cursus Politiek Actief van start. De cursus is bedoeld voor iedereen die overweegt om iets in de lokale politiek te gaan doen, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten en vindt ’s avonds plaats. Meedoen is gratis.

Wat doet de gemeente? Wie neemt welke besluiten? Wat doet een raadslid eigenlijk? Op deze vragen - en meer - krijgen deelnemers aan de cursus antwoord. Ook zijn er ontmoetingen met lokale politici en wonen de deelnemers een raadsvergadering bij.

Laagdrempelig
Burgemeester Michiel Pijl en griffier Jan Commandeur zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van de cursus.

Burgemeester Pijl: “In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen gaan binnenkort aan de slag met het samenstellen van de kandidatenlijsten. Veel partijen kunnen nog enthousiaste leden gebruiken, maar inwoners weten vaak niet wat het raadswerk precies inhoudt. Of ze hebben het idee dat ze onvoldoende kennis hebben om politiek actief te kunnen worden.”

Jan Commandeur: “We vinden het belangrijk om inwoners die overwegen politiek actief te worden, op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de gemeenteraad en het werk als raadslid. Deze cursus leent zich daar bij uitstek voor.”

Burgemeester Pijl: “In aanloop naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen hebben we deze cursus ook georganiseerd. Er was toen veel animo voor. Ik vind het heel mooi om te zien dat enkele deelnemers van toen nu daadwerkelijk in de raad zitten. Democratie leeft immers als mensen zich willen inzetten voor de maatschappij en willen meedenken over de toekomst van onze gemeenschap.”

Cursusdata en aanmelden
De cursus is gratis en wordt gegeven in samenwerking met ProDemos - Huis voor Democratie en Rechtsstaat. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn en woonachtig in Drechterland.

De bijeenkomsten vinden plaats op 1, 8, 15, 22 en 26 april van 20.00 - 22.00 uur. Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen wordt de cursus online of fysiek (in het gemeentehuis) gegeven.

Meer informatie over het programma staat op www.drechterland.nl/gratis-cursus-politiek-actief Aanmelden kan tot 28 maart door een e-mail te sturen naar: griffie@drechterland.nl