DRECHTERLAND - Op woensdag 27 november brengt Commissaris van de Koning, de heer Arthur van Dijk, een officieel ambtsbezoek aan de gemeente Drechterland. Doel van deze dag is te laten zien hoe mooi de gemeente Drechterland is, wat de gemeente te bieden heeft en waar de mogelijkheden en kansen liggen. De onderwerpen waar het gemeentebestuur speciale aandacht aan wil besteden zijn burgerparticipatie, democratische vernieuwing en het (brede) onderwerp wonen. Vanuit deze gedachte krijgt de dag het thema ‘Aantrekkelijk wonen en leven in een vitaal Drechterland’.

Burgemeester Michiel Pijl: “We ontvangen de commissaris graag in Drechterland. We zullen een aantal facetten van de gemeente laten zien waarin we ons onderscheiden als gemeente en tegelijkertijd ook de uitdagingen voor de toekomst aansnijden.

Programma: Vitale dorpen en huisvesting arbeidsmigranten
Het programma begint in Schellinkhout waar het college de commissaris ontvangt voor een kennismaking. Hier wordt een presentatie gehouden over de gemeente zelf en wordt het traject Vitale dorpen uitgelicht. Deze bijzondere vorm van burgerparticipatie, waar de gemeenteraad ruimte en geld voor beschikbaar heeft gesteld, loopt al een aantal jaar. Ruim 48 groepen bewoners werken als allianties samen aan de leefbaarheid in de dorpen. Vervolgens is er een korte wandeling over de dijk in Schellinkhout en volgt er een toelichting, van onder ander een aantal alliantieleden uit Schellinkhout op de ontwikkelingen in het dorp.

Daarna vertrekt het gezelschap voor een bezoek met rondleiding aan bloembollenbedrijf Gebr. De Jong in Venhuizen. In Drechterland zijn veel bedrijven die gebruik maken van arbeidsmigranten. Voor de huisvesting van de arbeidsmigranten is in Drechterland actief beleid gemaakt waar de commissaris het resultaat van kan zien. Tijdens de rondleiding zullen enkele arbeidsmigranten een inkijkje geven van hun leven in Drechterland.

Het programma wordt afgesloten met een kennismaking met de leden van de gemeenteraad en een gesprek over diverse onderwerpen in de raadszaal in Hoogkarspel.

Burgemeester Pijl: “We rekenen op mooie gesprekken en ontmoetingen deze dag. Het is een prachtige kans om te laten zien wat onze gemeente te bieden heeft.