HOOGKARSPEL - Drechterland heeft een nieuw college. Namens de coalitiepartijen CDA, SPD en GBD werden gisteren Simone Visser-Botman (CDA), Marcel ten Have (SPD) en Fione de Vos-Janssen (GBD) beëdigd tot wethouder door burgemeester Michiel Pijl.

Onder begeleiding van formateur Jelle Beemsterboer werkten de drie partijen hun visie en ambities uit tot het bestuursakkoord: ‘Samen Bouwen aan Drechterland 2022-2026’.

Jelle Beemsterboer: “Ik heb in deze rol met plezier kennis gemaakt met de politiek van Drechterland en wil de gemeente feliciteren met het bestuursakkoord. Alle raadsleden in Drechterland willen een zo goed mogelijke gemeente voor de inwoners, dat heb ik in dit proces gemerkt. Rond de verkiezingen was er tijd om de verschillen te benadrukken, nu komt er weer een tijd om samen te bouwen aan de mooie gemeente.”

Het akkoord heeft bestuurlijke vernieuwing hoog in het vaandel staan. Burgerparticipatie en samen op te trekken met inwoners bij plannen van de gemeente is een van de speerpunten. Daarnaast wordt ook de gemeenteraad meer in positie gebracht om ideeën te vormen voordat er voorstellen op tafel liggen. Zo hebben de oppositiepartijen al de gelegenheid gekregen te reageren op het akkoord en aanvullingen te doen. Tijdens de raadsvergadering werd het bestuursakkoord officieel gepresenteerd.

Simone Visser-Botman namens de drie coalitiepartijen: “Na een zorgvuldig proces gaan we met vertrouwen en energie aan de slag voor onze inwoners. Er liggen grote opgaven: we willen snel huizen bouwen, de kosten in het sociaal domein stijgen nog steeds, er ligt een verduurzamingsopgave en de financiële ruimte is beperkt. Het is fijn dat we hier met een open bestuurscultuur gezamenlijk de schouders onder zetten. Niet voor niets is ons motto: ‘Samen bouwen aan Drechterland.”

Op basis van het bestuursakkoord werkt het nieuwe college een college uitvoeringsprogramma uit. Daarin worden de plannen voor de komende vier jaar concreet gemaakt.

Portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Simone Visser-Botman: Wmo en Jeugd, Onderwijs, Kunst en cultuur, Sport en speelterreinen, participatiewet, burgerparticipatie.

Marcel ten Have: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, Bouwen en milieu, Omgevingswet, Verkeer en Vervoer

Fione de Vos-Janssen: Financiën, Economie, Toerisme en recreatie, Duurzaamheid en Burgerzaken-dienstverlening

De definitieve verdeling is in de eerste collegevergadering op dinsdag 5 juli definitief vastgesteld. Hierin wordt dan ook portefeuille van de burgemeester wordt betrokken.

Nieuwe raadsleden

Vier kandidaat-raadsleden werden, na instemming van de raad, beëdigd. Jan Klein Swormink (CDA), Dicky Pellegrom (SPD), Frits ter Hofstede (GBD) nemen de vrijgekomen plaatsen in. Rowan Visser (GBD) nam de plaats van Ronald de Vos over. Ronald trekt zich terug als raadslid nu zijn partner Fione Janssen wethouder wordt namens GBD. In de raadsvergadering van 11 juli worden nog 5 fractievertegenwoordigers benoemd.

Bestuursakkoord

Bekijk hier het volledige bestuursakkoord.