DRECHTERLAND - Vandaag werd Michiel Pijl door de commissaris van de Koning Arthur van Dijk beëdigd als burgemeester van Drechterland bij zijn herbenoeming voor een tweede termijn van zes jaar. Dit gebeurde in het provinciehuis in Haarlem. De nieuwe ambtstermijn van de burgemeester start op 23 maart 2022.

Na iedere periode van zes jaar kan een burgemeester worden herbenoemd. De gemeenteraad heeft hierin de belangrijkste stem. In september besloot de gemeenteraad unaniem om burgemeester Pijl voor te dragen voor herbenoeming. Deze voordracht is vervolgens via de commissaris van de Koning naar de minister gegaan. De herbenoeming is uiteindelijk bekrachtigd middels een koninklijk besluit.

Burgemeester Pijl werd op 23 maart 2016 voor zijn eerste termijn benoemd tot burgemeester van Drechterland.
“Ik kijk ernaar uit om mij de komende jaren in te blijven zetten voor Drechterland en haar inwoners, samen met de nieuwgekozen gemeenteraad en straks het nieuwe college”, aldus burgemeester Pijl.