STEDE BROEC/DRECHTERLAND/ENKHUIZEN - Een veilige school, waar iedere leerling zich prettig voelt en het allerbeste uit zichzelf haalt, dat is het gezamenlijke doel. Het doel van de gemeenten, de scholen en politie in Westfriesland. De wethouders Win Bijman, Thijs Visser en Simone Visser-Botman van Enkhuizen, Stede Broec en Drechterland waren bij het ondertekenen. Ze zijn blij omdat ook nieuwe partners zich hebben aangesloten.

Het Openbaar Ministerie, Halt en Stichting Netwerk doen nu ook mee. Ondanks alle gezamenlijke inspanningen blijven er veiligheidsproblemen spelen op en rond de scholen. Alleen samen kunnen de professionele samenwerkingspartners die veiligheidsproblemen goed aanpakken.

Veilig voelen

Samen

In 2019 is voor het eerst een convenant afgesloten. In de afgelopen jaren zijn kluisjescontroles uitgevoerd, handhavingsacties gehouden en is een digitaal spreekuur opgezet. Maar er blijft veel werk te doen.
Denk aan jongeren die slachtoffer worden van cybercrime of agressie of aan het gebruik van middelen.
Maar helaas ook aan bezit van wapens of vuurwerk. Continu werken aan de veiligheid en het welzijn van de jongeren is een prioriteit.

Het Martinuscollege, Vonk, RSG Enkhuizen, stichting Trigoon (in Stede Broec met De Praktijkschool Westfriesland), Atlas college, Tabor college, School voor Persoonlijk VO, stichting Ronduit, stichting Netwerk Hoorn, de gemeenten Drechterland, Stede Broec, Enkhuizen, Medemblik, Opmeer en Hoorn, Halt, politie en het Openbaar Ministerie doen mee met het nieuwe convenant.

Doelstellingen

Het convenant heeft tot doel gezamenlijk de fysieke en sociale veiligheid in en om scholen in West-Friesland te bevorderen. Leerlingen en medewerkers moeten zich vertrouwd en veilig voelen. In een omgeving waar men elkaar respecteert en waar leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme, zorgwekkend en crimineel gedrag en het creëren van een (sociaal) veilig klimaat in en om de scholen van Wesfriesland.

Preventie

Namens de werkgroep Convenant Veilige School geeft Stef Macke, directeur Tabor d’Ampte aan dat er nog meer ingezet moet worden op preventie. ‘Onder andere door het intensiveren van de inzet van het jongerenwerk op de VO-scholen in West-Friesland.’ Dit werd tijdens de ondertekening nog eens extra onderstreept door een korte lezing verzorgd door Jolanda Sonneveld, senior onderzoeker bij het lectoraat Youthspot verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam: ‘Door aanwezig te zijn op school kan het jongerenwerk de verbinding leggen tussen straat, thuis en school en daarmee de verschillende leefwerelden van de jongeren dichter bij elkaar brengen.’

Schoolbestuurders enthousiast

Samen veilig