HOOGKARSPEL - Tijdens de afscheid raad op donderdag 24 maart 2022, reikt burgemeester Michiel Pijl persoonlijk de Koninklijke onderscheiding uit aan de heer D. van Gelderen (Venhuizen) Genoemde wordt onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau, bij defungeren als volksvertegenwoordiger. Van 26 april 2010 tot en met 30 maart 2022, heeft de heer van Gelderen zitting gehad in de raad.

In de raad maakt hij deel uit van de fractie van Progressief Drechterland. De heer van Gelderen keert na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 niet terug in de raad van de gemeente Drechterland. Hij heeft dan 3 raadsperiodes zitting genomen in deze raad. De heer van Gelderen heeft als volksvertegenwoordiger onder andere bijgedragen aan het welbevinden van de inwoners c.q. het algemeen belang van de gemeente Drechterland.

Genoemde wordt gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving hebben ingespannen of anderen hebben gestimuleerd”. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, wordt de betrokkene benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tevens is afscheid genomen van de raadsleden A.G. Molenaar (CDA), J. Klein Swormink (CDA), K. Bakker-Boerkoel (CDA), N.J.M. Vertelman (VVD), D. Zwagerman (VVD), H.J.C. Gerrits (PDL)en I.M.H.M. Willems (GBD).