HOOGKARSPEL - Naar aanleiding van de aanscherping van de landelijke coronamaatregelen op 13 oktober, heeft de gemeente Drechterland haar afspraken rondom fysieke raadsbijeenkomsten herzien. Het grootste verschil ten opzichte van eerdere afspraken, is het maximum van dertig bezoekers dat gehanteerd wordt tijdens raadsbijeenkomsten. Dit betekent dat raadsvergaderingen voorlopig zonder publiek plaatsvinden. Bij RTG-bijeenkomsten zijn bezoekers wel toegestaan met in achtneming van de RIVM-maatregelen. Daarnaast geldt het dringende advies om binnen mondkapjes te dragen, bovenop de eerder ingestelde hygiënemaatregelen zoals handen wassen bij binnenkomst.


Maximaal 30 bezoekers
Vanuit de landelijke overheid is het toegestaan om met maximaal 100 mensen samen te komen bij wettelijke samenkomsten zoals raadsvergaderingen, zolang de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan blijven. Drechterland wil zich houden aan een maximum van dertig personen in de vergaderruimte. De RTG- en raadszaal worden samengevoegd tot één ruimte om nog meer afstand te kunnen houden. Dat betekent dat de raad op deze wijze nog fysiek kan vergaderen, zij het zonder publiek. De RTG-bijeenkomsten mogen wel worden bezocht met een maximum van dertig personen. Publiek is hier wel welkom omdat deze bijeenkomsten juist bedoeld zijn om de gelegenheid te bieden om in te kunnen spreken. Alle overige raadsbijeenkomsten als themabijeenkomsten worden vanaf nu digitaal gehouden.

Verantwoordelijkheid
De reden dat de gemeente Drechterland kiest voor deze extra aanscherping heeft te maken met de landelijke tendens van een toenemend aantal besmettingen en de extra landelijke maatregelen die daarop zijn ingesteld. Door deze extra maatregelen in acht te nemen, blijft fysiek vergaderen nog mogelijk.

Inspreken en thuis meekijken
De raadsvergaderingen zijn via internet live te volgen in beeld en geluid. Bij de RTG-bijeenkomsten is alleen sprake van een geluidsweergave en niet van het weergeven van beeldopnamen. Beide zijn te volgen via https://drechterland.notubiz.nl/live. Bezoekers en insprekers van het Rondetafelgesprek (RTG) moeten zich vooraf melden bij de griffie. Dit kan door een mail te sturen naar griffie@drechterland.nl. Bij binnenkomst van het gemeentehuis geldt voor iedereen een registratieplicht.