SCHELLINKHOUT - Er komt aanvullend onderzoek op de plannen die er zijn voor het centrum van Schellinkhout. Tijdens de uitwerking van het voorkeursscenario rondom dorpshuis De Dregt, ontstonden gewijzigde inzichten, waardoor het nodig is om aanvullend onderzoek te doen. Deze inzichten ontstonden onder andere na gesprekken met de Jan Luyckenschool, die een duidelijkere plek in de centrumontwikkeling moet krijgen. Het onderzoek is er dan met name op gericht om te kijken of de vernieuwing van de school meegenomen kan worden bij de realisatie van een nieuw dorpshuis.

Achtergrond ontwikkelplan
In april 2019 heeft de gemeenteraad het ontwikkelplan voor het dorpscentrum van Schellinkhout vastgesteld. Het gaat om twee locaties. Enerzijds de locatie van het dorpshuis en anderzijds de voetbalveldlocatie. Op de locatie van dorpshuis De Dregt moet een nieuw dorpshuis komen met daarnaast een binnensportvoorziening en appartementen. Op de voetbalvelden is woningbouw voorzien.
Om verder vorm te kunnen geven aan de ontwikkelingen op de beide locaties, is een ontwerper gevraagd om verschillende scenario’s uit te werken. Samen met omwonenden en belanghebbenden is gekeken naar de mogelijkheden op de locaties.

Informatieavond
De plannen voor de beide locaties worden verder uitgewerkt en vervolgens weer aan de belanghebbenden en omwonenden voorgelegd. Vervolgens organiseren we ook weer een avond voor alle inwoners van Schellinkhout. Naar verwachting zal dit begin volgend jaar zijn.