DRECHTERLAND - Vanaf 1 maart t/m 30 april kunnen particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie de woonhuissubsidie aanvragen over kosten gemaakt in het voorgaande jaar. De instandhoudingssubsidie voor woonhuis-rijksmonumenten vervangt de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten.

In tegenstelling tot de fiscale regeling, is de woonhuissubsidie alléén bedoeld voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Het betreft geen gemeentelijke subsidie: de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe.

Na 30 april vervalt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen over kosten gemaakt in 2019. Kosten die gemaakt worden in 2020 kunnen meegenomen worden in de subsidieaanvraag van volgend jaar. Meer informatie en voorwaarden leest u op: www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten.